IrakSolidaritet

Massgrav funnen i Sadr City. Offren kidnappades från Iraks utbildningsministerium 14 november 2006

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 12:54 CEST

Offren kidnappades från utbildningsministeriet 14 november 2006. Nu återfinns några av de kidnappade i en massgrav, torterade och mördade.
Närmare150 personer kidnappades av paramilitära grupper i nationella polisens uniformer.
De små pickup-truckarna som användes är typiska för inrikesministeriet. Kidnappningen ägde rum i ett mycket väl bevakat område intill gröna zonen med många checkpoints. Det går inte att ta sig förbi denna bevakning utan hjälp inifrån. Denna skandal, detta oerhörda brott, den laglöshet och den rättslöshet detta innebär, borde väcka många frågor.
Minst 50-100 paramilitärer deltog och de medförde 20-30 små truckar (pick-up trucks). Det skedde i fullt dagsljus under tidig förmiddag.
Enligt listor utfärdade av utbildningsministern, kidnappades ett 100-tal anställda och ett 50-tal besökare. Bland bortförda anställda fanns forskningsinstitutets chefer och anställda akademiker. Förövarna hade upprättat listor och grep folk i enlighet med listorna och kollade deras ID. De gripna fick handfängsel och slängdes upp på truckarna. Enligt utsago från förövarna, gällde det ett korruptionsmål.
Enligt ögonvittnen körde kidnapparna mot Sadr City genom tung trafik utan att stoppas.

Den irakiske regeringens talesman, Ali al-Dabbagh, bekräftade att räden utförts av styrkor från inrikesministeriet. Kommandos från den nationella polisen utpekades. Oberoende undersökningar är ju inte tänkbara. Istället förklarade inrikesministeriet fallet för avslutat.

Enligt Shafaq News avslöjade en officiell säkerhetskälla, (som vill förbli anonym) 22 oktober att en massgrav med 16 kroppar grävts upp i Sadaområdet utanför Sadr City, och källan tillägger att ”enligt tillgängligt underrättelsearbete, tillhör kropparna anställda som kidnappades från sitt departement” på Andalus Square, Bagdads Karradadistrikt, novemer 2006.
Regeringen var snabb att meddela att det ”bara rörde sig om några 10-tal kidnappade och att alla hade släppts och misstänkta polischefer arresterats.
Premiärminister al-Maliki meddelade att det inte handlade om ”terrorism” utan var en uppgörelse mellan miliser.
Enligt Utbildningsministeriet hade på torsdagen 70-150 släpppts och meddelade att flera hade torterats, några hade fått ben och armar brutna av slag och enligt uppgift hade en del mördats.
På fredagen meddelade den nationelle säkerhetsrådgivaren, Mowaffak Rubiae, att alla hade frigivits.
På lördagen hävdade Utbildningsministeriet att 66 personer fortfarande saknades. Ytterligare fyra släpptes fria på söndagen.
Utbildningsministeriet hävdade att både sunni och shiamuslimer befann sig bland de illegalt arresterade.
Enligt ett ögonvittne som fick sin arm bruten och vill vara anonym, såg han hur 3 säkerhetsvakter kvävdes till döds och han hörde från ett angränsande rum departementsanställda skrika som i dödskamp. Deras skrik tystnade mycket plötsligt.
Detta vittne dumpades på en gata och släpptes. Samma sak, hände med några andra kidnappade och de vittnar om tortyr.

De motstridiga uppgifterna från irakiskt håll, tyder på en dysfunktionell regering som inte drar sig för någonting och total rättslöshet.
Inrikesministeriet blev ökänt för bl.a. tortyr av fångar i fängelserum inom departementets egna väggar och med USA:s kontor på våningen under och för sin inblandning i dödsskvadroner.
Tortyrfängelser och fall av tortyr avslöjas fortlöpande under al-Malikis nuvarande premiärministerskap. Han har anklagats för att vara chef för ett hemligt tortyrfängelse och chef för specialstyrkor som anklagas för mord.
Han har i strid med konstitutionen undlåtit att lägga fram förslag till posterna som försvars, inrikes och säkerhetsminister till parlamentet, utan har själv lagt beslag på dessa poster. Parlamentsvalet ägde rum mars 2010.
En rättssäker undersökning av denna masskidnappning med åtföljande tortyr och mord, är utesluten i Irak och har heller inte skett.
Det går inte att bortse från ockupationsmaktens ansvar. De nationella polisstyrkorna hade tränats och utbildats av amerikansk militär och vittnen utpekar dem som förövare och regeringens talesman erkänner att inrikesministeriet ligger bakom kidnappningen.
Det är knappast möjligt att genomföra aktioner som denna utan regeringens och ockupationsmaktens vetskap. USA hade total kontroll över det irakiska luftrummet och hade kunnat övervaka vart truckarna tog vägen. Ändå kunde de försvinna i den täta trafiken.
Gemensamma amerikansk-irakiska räder i Sadr City och runt Bagdad, gav inget resultat.

Att kidnappningen drabbar just utbildningsdepartementet, är nog inte en slump.
Förövarna hade noggranna listor med sig. Vi vet att ockupationen drabbat utbildningssektorn, akademiker, intellektuella, journalister och kulturpersoner mycket hårt. Många har mördats och andra flytt. I Brännpunkt Irak finns en längre artikel i denna fråga. Se sid. 13-16
http://iraksolidaritet.se/customers/iraksolidaritet/uploadfiles/Brannpunkt_Irak_6_2012.pdf

Så många frågor väcks:
Oberoende, internationella undersökningar måste komma till stånd för att få fram sanningen om detta och andra krigsbrott i Irak. FN:s specielle rapportör om tortyr, Manfred Novak meddelar att han är villig att delta i en sådan undersökning. Se Dirk Adriaensens artikel längre ner på sidan.
Sverige måste stödja detta krav i olika internationella sammanhang.
Vår utrikesminister Carl Bildt var en av tillskyndarna till angreppet på Irak
Vi förväntar oss ändå ett försvar för folkrätten och stöd för oberoende undersökningar om begångna brott som innebär grava överträdelser mot mänskliga rättigheter.
IrakSolidaritet har brevväxlat med Carl Bildt angående tillsättandet av en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak. Ett mycket viktigt krav som stöds av irakiska människorättsorganisationer. Posten togs bort i inledningsskedet av ockupationen.
Carl Bildt sade sig först vara positiv till detta krav, men ändrade sig sedan.
Vi kommer att publicera brevväxlingen.
Vi hoppas på en ändring och ett starkt stöd för kravet på en speciell rapportör för mänskliga rättigheter i Irak!
Och vi efterlyser grävande journalister!

Ta del av artiklar. Många med ett stort referensmaterial:

Mass Grave found in Sadr City
http://www.shafaaq.com/en/news/3871-mass-grave-found-in-sadr-city-.html

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=702&artikel=1035944
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kidnappade-torterades_371182.svd
Hemligt tortyrfängelse
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=560

Action needed over Detention of  Iraqi Education Ministry Officials
http://www.brussellstribunal.org/PressRelease221106.htm

Crimes against Humanity: Iraq´s Mass Graves
http://www.globalresearch.ca/crimes-against-humanity-iraqs-mass-gravesvoting-the-stolen-election-of-2004-2/5309313