Sida

Massiv satsning på flickors skolgång och kvinnliga lärare i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:07 CET

Sida bereder två större stöd till Afghanistan om sammanlagt cirka 430 miljoner kronor. En massiv satsning kommer bland annat att göras för utbildning av flickor och kvinnor. Cirka 180 miljoner kronor av det svenska stödet ska kanaliseras till ett utbildningsprogram genom FN:s barnfond Unicef. Satsningen innebär att 1,8 miljoner afghanska flickor får minst tre års grundskoleutbildning, 15 000 byskolor kommer att startas och läroböcker tas fram och distribueras.

Samtidigt ska Unicef stödja kampanjer för att öka engagemanget och kunskapen om flickors rätt till skolgång.

Utöver detta ska det svenska stödet bidra till att 375 000 vuxna kvinnor får lära sig läsa och skriva genom Unicef-programmet. Och omkring 15.000 kvinnliga lärare kommer att utbildas.

– Denna storsatsning får en mycket stor betydelse för Afghanistan. Kvinnors utbildningsnivå är avgörande för deras ställning i samhället och lägger grunden för utvecklingen i ett land, säger Ewa Werner-Dahlin, chef på Sidas undervisningsenhet.

Tidigare satsningar på afghanska flickors utbildning har gett positiva resultat. Mellan år 2000 och 2004 ökade andelen av flickor som går i skolan från 12 procent till 40 procent, enligt Unicef.

– Största hindret är bristande jämställdhet och rådande attityder. Det är fortfarande en utbredd uppfattning att kvinnor och flickor ska ägna sig åt arbete i hemmet och hålla sig borta från det offentliga livet. De nekas vanligen skolgång och får mycket sällan den hälso- och sjukvård de behöver, säger Ewa Werner-Dahlin.

Afghanistan är ett av världens absolut fattigaste länder, svårt sargat efter 25 års krig och instabilitet. Drygt 1,5 miljoner människor har dödats och många barn har förlorat en eller båda sina föräldrar. Åtskilliga kvinnor har blivit änkor och har därmed ofta tvingats ta över ansvaret för att försörja familjen. Mellan en och två miljoner människor befinner sig fortfarande på flykt och en hel generation saknar utbildning. Bland kvinnorna kan endast 10 procent läsa och skriva, jämfört med 45 procent av männen.

Parallellt med Unicef-satsningen kommer Sida att stödja Svenska Afghanistan-kommitténs program med 247 miljoner kronor. Stödet ska bland annat gå till omfattande verksamhet för att tillhandahålla utbildning, stöd till personer med funktionsnedsättning och hälsovård.

– I detta program ingår satsningar för att utbilda barnmorskor – en insats som är nödvändig för att minska den höga barna- och mödradödligheten i landet, säger Ewa Werner-Dahlin.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55.