Department of Doing

"Mat från Skaraborg" blir företag

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:54 CET

Mat från Skaraborg blir företag

Nu startas företaget ”Mat från Skaraborg”. Test i fyra butiker har visat att detta är ett framgångsrikt sätt att utveckla och hantera lokalproducerad mat. Livsmedelsproducenter i skaraborg kommer nu att erbjudas ägande och få möjligheten att vara delaktiga redan från startfasen.

–Ska det ske en verklig utveckling inom livsmedelsområdet, som skapar tillväxt och arbetstillfällen i Skaraborg, behövs ett företag som ser till att det blir affärer, säger Ulf Lindén på Green Tech Park i Skara.
–Konsumenterna efterfrågar livsmedelsvaror från skaraborg och butikerna vill sälja, men ändå fungerar det inte idag. I projektet "Mat från Skaraborg" har vi sett nya möjligheter och därför tar vi nästa steg med en bolagisering.

Thomas Vallmar, på affärsutvecklingsbyrån Department of Doing, håller just nu på att ta fram koncept för hur det nya företaget ska fungera.
–Det kommer att bli ett företag med ett brett ägande. Och nu ska livsproducenter i skaraborg få erbjudandet att vara med, säger Thomas.
–Ett spritt ägande gör att det blir små insatser för det enskilda företaget, men det skapar en stor gemensam nytta. På det här sättet stärker vi också ekonomin i en bransch som idag har det kärvt. Det är mycket viktigt för skaraborg, där livsmedelssektorn har stor betydelse för invånarnas möjligheter att bo och verka.

–Vi har pratat med hundratalet konsumenter i projektet. Och det är ett klart och tydligt budskap som framträder. Man vill handla varor från det egna området främst för att stödja lokal sysselsättning och ekonomi, säger Ulf Lindén. Detta innebär inte att man struntar i kvalitet och äkthet, men det är en stark ingrediens som kan skapa en starkare tillväxt i branschen.

–Det vi gör nu är nytt i vårt sätt att arbeta och vi gör det för att skapa nya möjligheter för hela skaraborg. Det är tack vare ett projektstöd från Sparbanksstiftelsen Skaraborg som vi nu kan utveckla projektet till att bli ett företag, säger Ulf Lindén.

Affärsutvecklingsbyrån Department of Doing hjälper företag och organisationer att utvecklas. Vi arbetar operativt med affärsutveckling, där strategi omvandlas till aktivitet och resultat.