Department of Doing

"Mat från Skaraborg" testas skarpt hos ICA!

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 09:11 CET

Testbutikerna för konceptet "Mat från Skaraborg" är nu igång. ICA Hjertberg (Lidköping), ICA Munken (Skara), ICA Supermarket (Hjo) och ICA Oxen (Mariestad) kan nu tydligt skylta med livsmedel från regionen Skaraborg.

Idag är "Mat från Skaraborg" ett koncept som behöver hållbarhetstestas i en skarp miljö. Idén kommer ur ett arbete som gjorts under hösten med mål att etablera en ny verksamhet i Skara efter Scans neddragningar. Redan innan vi startade detta arbete hade vi tankar på att söka samverkansformer för livsmedelsproducenter i regionen, säger Ulf Lindén, på (Rådhuset) Skara Kommun.

I butikerna är testet koncentrerat till kategorierna Kött, Mejeri och Bröd. Men även övriga kategorier har fått en tydlig hyllkantsvippa. Konceptet markerar att produkten kommer från regionen Skaraborg med den tydliga uppmaningen ”Handla mat från Skaraborg”.

Målet är göra det enklare och tydligare för konsumenten att kunna välja lokalproducerade livsmedel. Undersökningar och intervjuer påvisar en stark efterfrågan från både konsumenten och dagligvaruhandeln, men utbudet motsvarar inte idag den efterfrågan. Det finns en rad olika faktorer som ställer till det för producenterna, butikerna och konsumenterna. Ett av de största problemen är att vi klassar lokalproducerade livsmedel som exklusiva premiumprodukter, när vi istället borde hitta en nivå där dessa livsmedel ingår i våra dagliga inköp, säger Thomas Vallmar från Department of Doing.

”Mat från Skaraborg” är ett initiativ som vi väntat på. Det har diskuterats under flera år men inte funnits någon samlad resurs för lokalproducerade livsmedel för oss i dagligvaruhandeln. Vi välkomnar detta koncept säger Magnus Friberg ICA Kvantum Hjertberg.

Projektet drivs av Department of Doing med Skara Kommun som uppdragsgivare samt Lokalproducerat i Väst som är en övergripande organisation för lokalproducenterna i Västra Götaland.

Projekt finansieras av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skaraborgs Kommunalförbund samt Skara Kommun.

Affärsutvecklingsbyrån Department of Doing hjälper företag, regioner och organisationer att utvecklas och växa. Vi arbetar med operativ affärsutveckling, där strategi omvandlas till aktivitet. Med vår breda kompetens och handlingskraft inom försäljning, design, marknadsföring och finansiering gör vi våra kunder framgångsrika – oftast räknat i konkreta resultat.