Lunds universitet

Mat - hälsa eller ohälsa...Vad säger Linné och dagens forskare?

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 11:33 CET

Ät mindre, drick mycket vatten och var snål med fett och socker! Det rådet gav ofta läkaren Carl von Linné i sina föreläsningar och det står sig. Linné var intresserad av sambandet mellan livsstil, matvanor och hälsa - ett ämne som är nog så aktuellt även idag.

Inom ramen för Linnéjubileet 2007 inbjuder Lunds universitet med dess medicinska fakultet i samarbete med Folkhälsoenheten, Region Skåne, till en konferens på temat Mat och Hälsa. Konferensen äger rum i Kristianstad onsdagen den 21 mars och i Lund torsdagen den 22 mars klockan 9 - 13.15. Programmet är detsamma båda dagarna.

Konferensen vill både belysa Linnés betydelse för vår syn på
sambandet mellan mat och hälsa och ge exempel på ny forskning inom området.

I konferensen medverkar Linnékännaren Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria, professor Charlotte Erlanson-Albertsson som forskar om aptitreglering och fetma och professor Inger Björck som forskar om kolhydraters effekt på blodsockret. Inger Björck leder också ett projekt som ska utveckla nya livsmedel som kan minska
risken för bl.a. åldersdiabetes. Medverkar gör också Ann-Christin Johansson, kostchef i Skurups kommun, som arbetar för att höja kvaliteten på mat och måltider för barn och äldre samt docent Olle Melander som forskar om sambandet mellan hög konsumtion av salt och risk för högt blodtryck och stroke.
Matskribenten och \"smakspanaren\" Lisa Förare Winbladh ska prata mode och trender i vårt förhållande till mat och vad som styr våra val när vi köper livsmedel. Lisa Förare Winbladh leder också den avslutande frågepanelen.

Konferensen riktar sig speciellt till dem som arbetar
med frågor om kost och hälsa, men även övriga intresserade är
välkomna. Deltagandet är fritt men föranmälan krävs på
Linnéjubileets hemsida för Skåne: www.linneskane2007.lu.se

Christer Hjort