Utbildningsdepartementet

Mat och motion - satsning för ökad fysisk hälsa i skolan

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 11:20 CET

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet, NCFF, har fått ett utökat uppdrag att arbeta också med kostfrågor. Dessutom rekryteras Annichen Kringstad från Skolmatens vänner till styrelsen. Det har regeringen beslutat.

- Det är viktigt för lärandet både att röra på sig och också att äta ordentligt, säger skolminister Ibrahim Baylan. Särskilt i tider då vi nås av larmrapporter om ökande överviktsproblem hos barn och unga. Därför är det naturligt att vidga NCFF:s uppdrag till att också omfatta kosten.

NCFF ska stödja skolor och fritidshem i arbetet med ökad fysisk aktivitet, god kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter för barn och ungdomar. Bland annat ska det ske genom att NCFF sprider erfarenheter och goda exempel från arbetet inom ämnena hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa, stödjer och informerar om forskning och utvecklingsprojekt, verkar för ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer, samt verkar för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet och goda kostvanor och barns och elevers lärande och utveckling.

I och med det utökade uppdraget får NCFF sitt anslag höjt med 1 miljon kronor.

Myndigheten för skolutveckling får i uppdrag att stärka förskolans arbete med goda matvanor. Myndigheten ska samverka med Livsmedelsverket och NCFF.Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35