Livsmedelsverket

Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 10:00 CEST

Undernäring är ett stort problem inom vård och omsorg. Det gäller särskilt äldre, långtidssjuka patienter som har tappat aptiten och kanske dessutom har svårt att äta på grund av olika funktionshinder. Undernäring innebär inte bara att patienten blir tröttare och håglösare utan också att sjukdomstillståndet kan förvärras eller att tillfrisknandet går långsammare.

I Livsmedelsverkets nya bok "Mat och näring för sjuka i vård och omsorg", som vänder sig till anställda och ansvariga inom vård och omsorg, betonas vikten av att och att man ser kosten som en viktig del i behandlingen, att patienter vägs och mäts och att man registrerar hur mycket de äter. Det är lika viktigt med utredning, diagnos, planering och uppföljning för kostbehandling som för den medicinska behandlingen, skriver författarna till boken. Dessa ingår i ESS-gruppen (Expertgruppen för samordning av sjukhuskoster) som utsetts av Livsmedelsverket för att komma fram till hållbara råd och riktlinjer för mat och näring till sjuka.

ESS-gruppen står bakom de råd som ges i boken. De består bl a av att man nu delar in kosten i tre grundkoster, uppdelade efter energitäthet:

SNR-kost, (bygger på Svenska näringsrekommendationer, dvs vad genomsnittbefolkningen behöver) A-kost (allmän kost) innehåller relativt mer fett och proteiner och mindre fibrer än SNR-kosten och bör vara den vanligaste kosten inom vård och omsorg. E-kost som är extra energirik och lämplig för den som är undernärd eller på väg att blir det. Boken behandlar inte enbart val av mat vid olika sjukdomar och näringstillstånd utan också mathantering, livsmedelhygien, upphandling av mat från entreprenörer, ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper inom landsting och kommuner för patienternas mat.

I anslutning till utgivningen av boken anordnar Livsmedelsverket även utbildningar. Under hösten ordnas kurser 6-7 oktober i Umeå, 11-12 november i Malmö och 17-18 november i Stockholm.

Boken kan beställas från Livsmedelsverkets kundtjänst 018-17 55 06 och kostar 190 kronor.

För mer information kontakta Åke Bruce, professor vid Livsmedelsverket, tel 018-17 56 88 eller 0709-24 56 88.

Se även www.livsmedelsverket.se under Kurser och under Trycksaker.