Aktiebolaget Åkerikonsult

Mat tar slut och sjukvården får problem inom en vecka utan lastbilar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 12:00 CEST

Inom en vecka får ett lastbilsstopp kännbara konsekvenser för såväl hushållen som industrin i Uppsala. Det framgår av en undersökning som Sveriges Åkeriföretag presenterat.

Redan första dagen med lastbilsstopp märks störningar på flera håll i Uppsala. Mjölk och bröd tar slut i matbutikerna. Posten kan inte skicka iväg brev och paket. Beställda läkemedel kan inte levereras.

Andra dagen utan lastbilar får sjukhuset svårt att fungera och restauranger måste stänga. Tredje dagen har äldreomsorgen slut på maten och drivmedelsbristen märks på bensinstationerna. På veckans femte dag har många verksamheter stängt. Sopor staplas på gatan.

– Allt eftersom dagarna går ökar bristen på det som hushållen behöver, konstaterar Torbjörn Heierson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag i Uppsala. Undersökningen visar tydligt hur viktiga samhällsfunktioner behöver lastbilstransporter för att fungera.

Hans Engström, Sveriges Åkeriföretag, som är projektledare för undersökningen, påpekar att behovet av transporter i det lokala samhället inte får glömmas bort i debatten.

– Det lokala samhället försörjs med lastbilstransporter. Eftersom buffertlager idag knappast finns är uthålligheten hos många verksamheter väldigt liten. Det behövs ett stadigt flöde av fungerande transporter för distribution av livsmedel, hämtning av sopor, insatsvaror till industrin, förnödenheter till sjukhus, mat till skolor, osv.

Ett bortfall av lastbilstransporter får konsekvenser i nästan alla delar av samhället. Det drabbar inte bara vitala samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjningen, utan påverkar det mesta som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Hur viktiga de lokala transporterna är stöds också av statistiken: 90 procent av allt lastbilsgods fraktas kortare sträcka än 30 mil och 70 procent kortare sträcka än 10 mil.

I undersökningsrapporten påpekas att studien bygger på ett tankeexperiment i syfte att visa lastbilstransporternas betydelse.

---------------------------------------

För mer information:
Torbjörn Heierson, regionchef, Sveriges Åkeriföretag ABC-län, tel. 070-662 81 10
Hans Engström, inf. ansv. Sveriges Åkeriföretag, tel. 070-226 30 90

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.