Stockholms stad

Matavfall som blir fordonsbränsle tiodubblas

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 15:01 CET

Fram till år 2010 ska Stockholms stad mer än tiodubbla insamlingen av matrester (organiskt avfall). Vid den biologiska behandlingen omvandlas avfallet till miljöbränsle till bilar och bussar. I första hand ska staden bli bättre på att ta hand om matrester från restauranger, men även hushållens avfall kommer att tillvaratas bättre.

Stadens ökade insamling av organiskt avfall ligger i linje med stadens egna miljöprogram samt regeringens proposition om att 35% av matavfallet ska behandlas biologiskt år 2010.

- Vi kommer att prioritera restaurangavfallet. Det kan rötas till fordonsbränsle i form av biogas och därefter användas som odlingsjord av bra kvalitet. Avfallet från hushållen håller sannolikt inte samma höga kvalitet, men kan ändå bli biogas och resterna kan användas som jordförbättringsmedel, säger Yildiz Kafkas (mp).

Renhållningsförvaltningen räknar med att cirka 10 000 ton matavfall kommer att tas om hand från hushållen och 15 000 ton från restauranger år 2010. Därutöver tillkommer cirka 4000 ton från livsmedelsbutiker.

- Förutsättningarna för att sortera ut matavfall är väldigt olika för olika hushåll. Vi kommer att behöva olika insamlingssystem för olika områden och fastighetstyper. I Hammarby Sjöstad samlas matavfall in från 2000 hushåll via en mobil sopsug. Vi tycker att man ska styra intresset genom taxeändringar så att utsortering blir mer fördelaktigt, säger Yildiz Kafkas.

För mer information:
Yildiz Kafkas (mp)
Ordförande i renhållningsnämnden
Tel. 0708 - 26 80 31

Nicolas Heyum
Borgarrådssekreterare
Tel. 08 - 508 29 215

Till Miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljö- och konsumentroteln, Mikael Sundström, Telefon: 08 - 508 29 611