KSRR

Matavfallsinsamling får tummen upp av hushållen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 10:56 CET

KSRR har låtit genomföra en enkätundersökning som visar att en övervägande majoritet, hela 84% av hushållen, idag sorterar ut sitt matavfall i grön påse.

Det var under veckorna 21-34 2016 som KSRR genomförde en webbaserad enkätundersökning på sin hemsida, ksrr.se. Antalet som besvarade enkäten var 606 st. Syftet med undersökningen var att få information om hushållens kunskap om hur man sorterar matavfall med den gröna påsen samt inställningen till matavfallsinsamlingen. 

– Ett av våra viktigaste mål för matavfallsinsamlingen har varit att det ska vara enkelt. Här talar resultatet av webbundersökningen sitt tydliga språk. 88% av de svarande tycker att det är enkelt att sortera ut sitt matavfall, berättar förbundschef Jan Fors.

Abonnenterna visar sig också ha god kunskap om vad som får slängas i den gröna påsen. 77% tycker att det är glasklart vad som får slängas häri.

– Det är ett oerhört positivt resultat vi har fått ta del av. Abonnenterna har välkomnat vår matavfallsinsamling och KSRR vill framföra ett stort och varmt tack för det jobb som läggs ner hemma i köken, avslutar Jan Fors.

Visste ni att…

  • 85% av abonnenterna tycker att det känns meningsfullt att sortera ut sitt matavfall.
  • 78% vet att de ska knyta en grön påse på kärlet för att få nya påsar.
  • 34% slänger mat mer sällan och mindre mängd mat.
  • 57% källsorterar mer än tidigare sedan matavfallsinsamlingen infördes.

KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.