My Dream Now (Creador AB)

Matchningen börjar i grundskolan! Företagsledare och rektorer på DN Debatt idag

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 10:50 CEST

Pressrelease 2017-08-21

Debattartikel för DN Debatt 21/8 2017

Matchningen börjar i grundskolan!

Det finns gott om jobb, ändå är det över 130 000 unga som varken arbetar eller studerar! Varje år fylls den gruppen på med ungdomar som lämnar grundskolan och andra som hoppar av gymnasiet utan att ta sig vidare till varken studier eller jobb. Det är dock väldigt stora skillnader i resultat från grundskolor i olika områden.

Vi som har skrivit artikeln ser att det behövs mer fokus på samverkan skola-arbetsliv i grundskolan, för att fler unga ska klara skolan och sedan hitta egna vägar till jobb. Vad behöver vi göra?

  • Skolorna bör bjuda in arbetsgivare. Grundskolor behöver resurser och metoder för att koppla arbetslivet till ämnesundervisningen, så att skolorna kan leva upp till det läroplanen faktiskt föreskriver.
  • Skolpolitiker och tjänstemän måste fördela resurser, mäta och följa upp att sk vägledning i vid bemärkelse fungerar genom hela grundskolan.
  • Privata och offentliga arbetsgivare behöver ställa upp, hitta former för samverkan med grundskolan och engagera sina medarbetare så att de kan ge elever inspiration och motivation att ta sig till jobb.

Det finna många sätt, varje arbetsgivare behöver se vad som funkar för dem och de skolor de samarbetar med. I vårt samarbete med My Dream Now har vi god erfarenhet av:

  • Klasscoachprogram med team om fyra frivilliga från olika arbetsgivare som träffar en klass fyra gånger per år.
  • Studiebesök, gästföreläsningar, jobbskuggning, yrkesintervjuer, och olika typer av medverkan i undervisningen, ex inom privatekonomi och energi på naturvetenskapen.

Nu utvecklar vi nya former för samverkan skola-arbetsliv, inte minst med digitala möjligheter:

  • Entreprenöriellt lärande och värdeskapande pedagogik, där eleverna kan komma med egna idéer till arbetsgivarnas utmaningar.
  • En app som ska ge elever kontakter i arbetslivet, typ ”Pokémon go to work”,
  • VR-studiebesök och Skype-möten med inspirerande yrkesmänniskor.

- Företagen som skriver under artikeln är tillsammans med fler arbetsgivare partners i programmet My Dream Now. De erbjuder sina anställda att engagera sig som frivilliga i skolan och tar emot studiebesök. Flera av partnerföretagen tar även emot elever på jobbskuggning. Tack vare partnerföretagen kan vi organisera studiebesök och frivilliga i samarbete med över 175 arbetsgivare.

- Skolorna som skriver under artikeln anlitar My Dream Now för att organisera frivilliga från arbetslivet till träffar med eleverna på skolan och organisera studiebesök och jobbskuggning. My Dream Now samarbetar med 17 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

- My Dream Now grundades 2011 i Husby av Jonas Bygdeson. Syftet är att elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Vi prioriterar områden med stor potential, där många unga saknar vuxna förebilder i arbetslivet. My Dream Now drivs av det sociala, icke-vinstdrivna företaget Creador AB. Se mydreamnow.se

Källor:

  • -”Färdplan för kompetensförsörjning” Svenskt Näringsliv, juni 2017, (78% av företagen uppger att de har svårt att rekrytera medarbetare, enligt Företagarpanelen 2017)
  • -Skolverkets allmänna råd för studie-yrkesvägledning, 2013

Kontaktpersoner

My Dream Now Jonas Bygdeson, Grundare, jonas.bygdeson@mydreamnow.se, 070-44 99 612

Scandic Hotels Henrik Dider, HR-direktör , 0709-735149, henrik.dider@scandichotels.com

Fortum Värme Anna Webrell, Chef Social hållbarhet, 076-118 43 80, anna.webrell@fortum.com

KPMG Sverige Maria Bucher, Presschef, maria.bucher@kpmg.se, 073-347 94 54

Canon Svenska Kristina Forsmark Mattsson, HR Direktör, Kristina.Forsmark-Mattsson@canon.se

Nordea Ann-Louise Amnéus, Communication Partner

0705-34 59 80, ann-louise.amneus@nordea.com

Fujitsu Sverige Björn Landerberg, Head of Marketing and Communication

0739 -733 603, Bjorn.Landerberg@se.fujitsu.com

MTR Nordic Åsa Elm, Kommunikationschef, 076-641 1407, Asa.elm@mtr.se

PE Accounting Magnus Serratusell Wallin, 070- 4384776, Magnus.Wallin@accounting.pe

Fittjaskolan Camilla Beijmo-Samuelsson, Rektor,camilla.beijmo.samuelsson@botkyrka.se

Grindtorpsskolan Mats Jonsson, Rektor, 070-8825089, mats.jonsson@botkyrka.se

Slättgårdsskolan Ia Jenckert, Biträdande rektor, 076-12 24 313, ia.jeckert@stockholm.se

Järvaskolan Amir Sajadi, grundare, 073-153 87 75, amir@hhc.nu

My Dream Now skapar inspirerande samverkan skola - arbetsliv.

Vår vision är att alla unga ska hitta egna vägar till jobb och drömmar. 

Arbetsgivare erbjuder sina anställda att engagera sig som frivilliga i skolan och tar emot studiebesök. Flera av partnerföretagen tar även emot elever på jobbskuggning.

My Dream Now grundades 2011 i Husby av Jonas Bygdeson. Vi prioriterar områden med stor potential, där många unga saknar vuxna förebilder i arbetslivet. My Dream Now drivs av det sociala, icke-vinstdrivna företaget Creador AB. Se mydreamnow.se