Askunge Förlag AB

Matematik och läromedel

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:46 CEST

Mirvi Unge Thorsén startar nytt förlag inom läromedelsbranschen. Ett par månader efter att hon slutade som förläggare på Liber AB är förlaget Askunge igång. Förlaget kommer att fokusera på utgivning inom matematikområdet och i första hand kommer inriktningen att vara läromedel för elever med särskilda behov. Viss utgivning kommer också att riktas till elever som behöver mer utmanande material.

Aktuell forskning understryker hur viktigt det är att vi satsar på de tidigaste åren i elevernas skolliv. Om vi kan fylla elevernas första år med utmanande och rolig matematik kommer det att påverka deras attityd till ämnet.

Det finns ett behov av nytänkande inom matematikutgivning och undervisning. Detta med tanke på de senaste årens diskussioner om hur dåligt ställt det är med de svenska elevernas matematikkunskaper.

Just nu är produktionen i full gång och på Matematikbiennetten, som hålls i januari, kommer de första läromedlen att presenteras.

Mirvi Unge Thorsén har 30 års erfarenhet från både skol- och förlagsbranschen.

För mer information

Mirvi Unge Thorsén, vd och förläggare 073-951 13 93

E-post: mirvi.unge.thorsen@askunge.se

Hemsida: www.askunge.se

Blogg: http://askungeforlag.blogspot.com/