Linköpings kommun

"Maten i förskolan ska räcka åt alla"!

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2014 12:45 CEST

Maten i Linköpings förskolor ska räcka åt alla. Linköpings kommun fick under mars månad signaler om att maten inte räckte till på vissa förskolor. 

- Det här kommer att rättas till. Självklart ska barnen kunna äta sig mätta, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

- När vi fick kännedom om att maten inte räckte till på vissa förskolor gick kommunen tidigt ut med en uppmaning till förskolecheferna att beställa fler portioner, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz (M).

Vid ett möte 7 mars uppmanades förskolecheferna att beställa fler portioner så att alla barn ska kunna äta sig mätta. Skriftlig uppmaning har därefter gått ut till förskolecheferna 25 mars. Redan den 7 mars uppmanades förskolecheferna att dokumentera de extra kostnader som uppstår.

Det som har hänt är att kommunen har gjort en ny upphandling av leverantörer av skolmåltider. Uppdragen gick till kommunens utförare Leanlink och privata ISS. I samband med upphandlingen anpassades portionernas storlek till barnens och elevernas ålder. Det är viktigt att understryka att något besparingskrav fanns inte och upphandlingen resulterade i ungefär samma kostnader som tidigare. 

När den nya kostupphandlingen genomfördes så sattes portionsstorlekarna (efter råd från inhyrd konsult) till 0,8 för förskolan, 1,0 till låg- och mellanstadieeleverna och till 1.2 för högstadieeleverna.
Upphandlingen är gjord i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer, dock med den skillnaden att Livsmedelsverket numera rekommenderar att portionsstorleken för förskolan ska vara 0,6 portion.

Upphandlingen är även genomförd i enlighet nämndens kostpolicy. 

När utbildningskontoret fick signaler om att portionerna inte räcker till i förskolan så informerades barn- och ungdomsnämndens nämndens presidie. Parallellt med det så uppmanades förskolecheferna att beställa fler portioner vid förskolorna så att maten skulle räcka till. Samtidigt gav barn- och ungdomschefen sakkunniga i uppdrag att undersöka hur kommunen, utan att bryta mot den upphandling dom gjorts, ska få upp portionsstorleken och då framförallt storleken på huvudkomponenten. Under kommande vecka kommer förslag till långsiktig lösning presenteras

I den upphandling som gjorts har valfriheten för grundskolans elever förstärkts. Det serveras nu tre olika rätter i Linköpings skolor (på några ställen finns forfarande inkörningsproblem med detta och där serveras endast två rätter). Dessutom serveras grönsaker, bröd och mjölk. I förskolan serveras en rätt, men den skall vara väl anpassad till barnens ålder. Här serveras även bröd, mjölk och grönsaker. Andelen ekologiska produkter har ökat i jämförelse med tidigare. Andelen skall idag vara minst 15% av den totala mängden livsmedel plus mjölken. All mjölk ska vara ekologisk.


_________________________________________________________________________________________

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.