Regionförbundet i Kalmar län

Maten i Kalmar län - skapar identitet och värde

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 11:30 CET

Kroppkakor, isterband och lingon men också ost, bruna bönor, hyttsill och Biff a la Lindström. Kalmar län har en rik mathistoria att ösa ur. Småland och Öland är viktiga övergripande matidentiteter men det finns också mer lokala identiteter som går att utveckla. Det konstateras i en ny översikt över regional matkultur i Kalmar län.

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av regionens matidentitet – historia och geografi, karakteristiska produkter, mer lokala identiteter och framtida möjligheter.

Länets inland har mycket gemensamt med det inre av Småland medan Öland har en matidentitet som utmärker sig från övriga delar av länet och Sverige. Kalmar stad med omnejd präglas av sin historia som handelsstad, med en innovativ matkultur och rika kontakter runt Östersjön. Kokt Smålandskringla är karakteristiskt för Vimmerbytrakten medan fisk varit viktigt för norra kustlandet.

- Ur besöksnäringens perspektiv är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda bra mat av alla slag, säger Karin Ekebjär som är turismsamordnare på Regionförbundet. Ölands Skördefest lockar redan många besökare men för att locka utländska turister behöver vi bli ännu bättre på att erbjuda matupplevelser med ”spets”. Då är vår regionala identitet en viktig faktor att bygga vidare på.

Begreppet ”kulinariska regioner” kännetecknas av en unik lokal kulinarisk tradition. Champagne och parmaskinka är kända exempel. Rapporten indikerar några produkter som kan fungera som grund för ett fortsatt arbete med att utveckla kulinariska regioner i och kring Kalmar län. Den bruna bönan har t ex en unik koppling till Öland. Andra exempel är mejeriprodukter som traditionella ostar och ostkaka.

- Lokal mat med historia och god kvalitet ger möjligheter till betydande värdeskapande, säger landshövding Stefan Carlsson.Att öka kunskapen om den regionala matidentiteten och identifiera produkter och potentiella kulinariska regioner är värdefulla verktyg för att fortsätta utveckla livsmedelsproduktionen i regionen. Samtidigt är det viktigt att också utveckla bredare produkter med regional identitet. Där är t ex Guldfågeln och KLS Ugglarps goda exempel.

Rapporten har tagits fram av Oxford Research och är en av fyra fördjupade underlag som presenteras under mars 2015. Detta som en del i arbetet med en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Rapporten finns på www.rfkl.se/livsmedel. Där finns också annan information om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin - ett samarbete mellan LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.

Kontaktperson (projektledare): Carolina Gunnarsson Regionförbundet i Kalmar läncarolina.gunnarsson@rfkl.se
0480-44 83 82, 070-3534855

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se