Sweet Sunday ltd UK Filial

Mathem.se får utmärkelsen Vita Hjärtat

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 21:00 CEST

Det vita hjärtat symboliserar något ädelt, kärleksfullt, stilrent.

Det vita hjärtat delas ut till koncept inom marknadsföring, händelser online eller varumärkes-strategier som är bra enligt nedan kriterier.

Tre kriterier

För att en kampanj eller marknadsföringskoncept ska få ett vitt hjärta måste tre grundkriterier uppfyllas, hämtade direkt från symbolen.

Vitt: för den ädla sakens skull. Ett nobelt delsyfte ska ha varit en viktig strävan under kampanjen. Det kan vara allt från att en viss procent av vinsten skänks till välgörande ändamål till att kampanjen bygger på att skapa opinion för en svagare grupp i samhället. Inga politiska värderingar tas med – jag vill bara se ett icke vinstgivande mål som i sanning har en god tanke bakom sig.

Hjärta: för att sprida kärlek och glädje. Kampanjen ska ha spridit glädje! Gäller det exempelvis en reklamfilm så måste klippet locka mig att åtminstone dra på mungiporna, kanske för att det rent av var roligt – eller för att något indirekt budskap fick mig att tänka på något underhållande.

Den svarta kanten: det ska vara svarta siffror också. Konceptet ska ha varit väldigt ekonomiskt lönsam för uppdragsgivaren. Eller uppskattas att bli oerhört lönsam. Behöver man inte vara vinstgivande så är det ingen konst att skapa rubriker!

Uppfylls dessa tre villkor så är grunden lagd.

Motivering

Vitt: för den ädla sakens skull. MatHem strävar efter att tillhandahålla ekologiska produkter. Man har en förkärlek för rättvisemärkta produkter. Aktivt arbete för att minimera utsläpp vid transporter. Dock fyller inget av de nämnda kravet på ett icke vinstgivande mål även det är tummen upp på dem i övrigt. Det vita får MatHem för att de har fadderbarn!
Hjärta: för att sprida kärlek och glädje. Att MatHem.se var först ut av matbutikerna på nätet att sälja vin till sina kunder fick mig att le. Skapa lite rubriker, med mod tas ett av de första stegen i kampen mot monopolsamhället, och nog har man emellanåt skrattat gott åt diverse utredningar som den nedan?

… samarbetar med bland andra Mathem.se så att man kan beställa vin på Mathem.se och få vinet tillsammans med maten. Mathem. se finns i sex storstäder och planerar starta i ytterligare 23 städer. Utvecklingen aktualiserar frågan vad som menas med förmedlingsverksamhet. Alkohollagsutredningen föreslog att kommersiell förmedling av försäljning av alkoholdrycker till privatpersoner, som sker genom införsel, bör förbjudas, med undantag för transporter som sker genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand. Tullverket ställde sig särskilt positiv till utredningens förslag om förmedlingsförbud. Systembolaget angav i sitt remissvar ett antal konsekvenser och risker om inte förmedlingsförbudet antas, exempelvis att en detaljhandelsliknande förmedlingsverksamhet kunde etableras jämsides med detaljhandelsmonopolet.

Källa: Statens folkhälsoinstitut, www.fhi.se

– 89 procent av de som handlar mat på nätet vill ha möjlighet att köpa vin samtidigt, enligt en undersökning som vi låtit göra bland våra kunder. Därför har vi länge velat erbjuda den här möjligheten, säger Tomas Kull, VD på MatHem.se.

Den svarta kanten: det ska vara svarta siffror också. Ska vi gå på senaste bokslutet så är resultatet inte svarta siffror, dryga 6 miljoner i förlust. I början av året köptes Hemmalivs.se, och därmed fick MatHem.se in deras c:a 10 000 registrerade kunder. Under sensommaren fick bolaget ett tillskott på 20 miljoner kronor, deras kraftiga expansion lyckas. Efterfrågan på mat till dörren ökar – men branschen som helhet blir sågad överallt, inte för att man saknas tro på branschen, utan för att man är säker på att bara en liten minoritet av online butikerna som säljer dagligvaror kommer överleva.

Utmärkelsen Vita Hjärtat är en del av Sweet Sunday's hjärte-koncept som består av fem olika projekt.

Sweet Sunday