Independent Living Institute Assistanskoll

Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 11:08 CET

Att psykiska funktioner i ICF används i assistansbedömningen kan göra att läkare tar över delar av handläggningen, sägerMathias Blomberg, advokat på IGNE Advokatbyrå. Han är också förundrad över hur synen på kostnadsökningen i assistans är så totalt olika på Försäkringskassan idag jämfört med Riksförsäkringsverket 2001.

Ska läkare nu använda katalogen i ICF för att visa att det finns en funktionsnedsättning som berättigar till assistans? Kan handläggarna tolka klassificeringarna i ICF utan att vara medicinskt kunniga? Mathias Blomberg anar att försäkringsmedicinska rådgivare(läkare) nu kan ta över delar av handläggarnas jobb.

Läs intervjun i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans