Nordens välfärdscenter

Matilda Hellman blir ny chefredaktör för tidskriften NAD

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 08:27 CET

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får en ny chefredaktör i forskaren Matilda Hellman. Hellman är bekant inom det nordiska rusmedelsfältet bland annat som projektledare i flera nordiska och europeiska projekt.

Förutom chefredaktörskapet leder Hellman forskargruppen University of Helsinki Centre for Research on Addiction, Control and Governance (CEACG). Hon är också universitetslektor i sociologi vid Tammerfors universitet. Hellman ser fram emot att komma i gång med arbetet som chefredaktör, som hon inleder i januari.
– Min ambition är att försöka vara en engagerad chefredaktör på samma sätt som min företrädare Kerstin Stenius. Jag är rätt handlingsinriktad till min grundnatur, så jag började genast fundera på hur man kunde utveckla tidskriften. Det är kanske inga planer jag kan avslöja i det här skedet, eftersom de kanske inte motsvarar verkligheten då jag sätter i gång med arbetet.

Matilda Hellman ser sin tematiska och metodologiska orientering inom livsstils- och rusmedelsrelaterade samhällsfrågor som bred. Hon nämner samhällsteori och kvalitativ forskning som områden som eventuellt kunde stärkas i NAD.
– Med jag säger inte att det inte skulle publiceras forskning med gedigen teoretisk förankring redan nu, men här ser jag att jag med min bakgrund kanske kunde ha en möjlighet att bidra. Contemporary Drug Problems är ett exempel på en tidskrift som utvecklat sin profil i den här riktningen på ett spännande sätt.

Ny alkohollag väcker debatt

Hellman har goda kontakter till forskningsmiljöerna i Norden. Hon jobbade i många år inom det nordiska rusmedelssamarbetet, först som redaktör för NAD och senare som projektledare vid Nordiska nämnden för alkohol- och narkotikaforskning. Hon tycker att det är spännande att tidskriften börjar ges ut av Sage Journals och att dess impaktfaktor stigit. Hon tror att det kommer att ge mer internationell synlighet.
– Tidskriften har visserligen redan en oerhört hög nivå. Det har varit värdefullt att ha en långvarig chefredaktör som lyckats utveckla en så kvalitativt högtstående publikation.

Den nya alkohollagen är på tapeten i Finland. Hellman nämner en utredning beställd av Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT), som handlade om vad finländare tror kommer att hända om alkoholen blir mera tillgänglig.
– De allra flesta tror att det kommer att leda till flera skador, och att det kommer att kosta samhället. Det finns alltså brett medborgerligt politiskt stöd för en mer strikt hållen alkoholpolitik, också om det i medierna verkar som om det inte alls skulle finnas det.

Ett annat intressant fenomen i Finland just nu är den stora social- och hälsovårdsreformen.
– Jag har forskat i hur finländska regeringsprogram presenterar visionerna för social- och hälsosektorerna. Jag har tillsammans med en student analyserat hur mycket utrymme den nordiska universalistiska modellen har fått under olika perioder av välfärdsbygget. Det är intressant att följa med hur politiken sakta men säkert har utvecklats mot att inbegripa mer valfrihet och mer fokus på individens ansvar och kapacitet.

Läs en längre intervju med Matilda Hellman på popNAD.com

Yttreligare information: chefredaktör Matilda Hellman, tfn +358 50 319 9370, e-post: matilda.hellman@helsinki.fi

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsoområdet.