LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Matilda Hellström, 19 år invald i Svenska Unescorådet

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:04 CEST

Matilda Hellström har utsetts till ledamot i Svenska Unescorådet. Matilda är vice ordförande i Sveriges Elevråd – SVEA och sitter i Svenska Unescorådet på mandat från LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Mandatet sträcker sig över fyra år och Matilda Hellström kommer bland annat att arbeta med den ungdomsstrategi som UNESCO antog hösten 2013. 

LSU utser årligen representanter till olika FN-sammankomster samt till EU-möten. LSU vill på så vis öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga, ha inflytande och makt även på internationella arenor.

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan stater inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Målet för Unesco är att skapa fred genom ökat samarbete mellan länder. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco, och fungerar som en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som bistår regeringen med att samordna landets Unescopolitik och de nationella organen inom Unescos område.

Matilda Hellström är 19 år, född och uppväxt i Skellefteå, Västerbotten. Hon har under många år engagerat sig för barn och ungas rättigheter, bland annat genom Rädda Barnens Ungdomsförbund och Sveriges elevråd - SVEA.

- Som representant för LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer ska jag jobba för att ungas verklighetsbeskrivningar, analyser och åsikter får inflytande, både i Sverige och i världen. Ungdomar är viktiga aktörer för sociala förändringar, fred och hållbar utveckling. Nu och i framtiden, säger Matilda Hellström.

Matilda Hellström kommer att arbeta med samtliga områden som ingår i Unescos verksamhet, men framförallt den ungdomsstrategi som antogs under Generalkonferensen 2013.


Kontakt

Olle Svahn

Projektledare, politik och påverkan

0734 - 60 56 75

olle.svahn@lsu.se


Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.