Middagsfrid

Matkassefamilj halverar omedvetet klimatpåverkan från sin middagsmat

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 08:26 CEST

Genom att beställa matkassar genom matkasseföretaget Middagsfrid kunde en familj omedvetet under förra året mer än halvera klimatpåverkan av sin middagsmat jämfört med normalfamiljen i Sverige. Den största klimatvinsten – cirka 80 procent - görs genom menyplaneringen som gör att familjerna konsumerar mer klimatsmarta råvaror och att mindre mat slängs. Påverkan av transporter ger också positiva effekter för Middagsfridskunden.

Mat utgör idag den näst största klimatpåverkan som ett hushåll ger upphov till strax efter boendet. Middagsfrid, som är pionjären inom hemleverans av matkassar, har tagit fasta på att det går att göra stora klimatbesparingar i svenska kök. Middagsfrid fokuserar därför på att få till en så klimatsmart kosthållning som möjligt för sina kunder.

 - Det här visar på möjligheterna att göra klimatsmarta livsförändringar utan uppoffringar. De flesta av våra kunder är nog inte ens medvetna om att de äter klimatsmart, säger Kicki Theander som är grundare av Middagsfrid och ansvarig för middagsmenyerna.

 Middagsfrid tittar på hela kedjan vilket inkluderar såväl utsläpp som sker vid produktionen av maten som vid transporten av den samt svinnet, det vill säga mat som slängs. Middagsfrid har därför en stor andel kött från fågel, lamm och vilt i sina recept och recepten avpassas så att kunderna slänger så lite råvaror som möjligt. En middag i veckan är dessutom vegetarisk av klimatskäl.

 Det klimatbokslut som Middagsfrid nu gör för 2011 visar att en Middagsfridsfamiljen på fyra personer besparade klimatet en påverkan motsvarande nästan 2 ton koldioxid jämfört med genomsnittsfamiljen i Sverige som Jordbruksverket har definierat den.

 - Det här känns som en bonus för oss som kundfamilj. Utan att göra något förutom att beställa Middagsfrids matkassar så bidrar vi till ett mer hållbart samhälle och det känns inte som att vi avstår från något, säger Erkki Alvenmod som är kund hos Middagsfrid.

De beräkningar som har gjorts visar att den störa besparingen på klimatet – 77 procent – sker redan vid menyvalet eftersom klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen står för den absolut största delen av våra middagars klimatpåverkan. Den enskilt största klimatbesparingen gör Middagsfridsfamiljen genom att de äter betydligt mindre nötkött än normalfamiljen – 1,9 kilo jämfört med 16,2 kilo.

 - Våra kunder får i sig minst lika mycket protein som de som äter mycket nötkött men genom att välja andra typer av kött och stor andel rejäla och nyttiga grönsaker så får vi ner klimatpåverkan ordentligt, säger Kicki Theander.

Middagsfridskunden sparar även på klimatet genom mindre matsvinn – 7 procent av den totala besparingen – och mindre påverkan av transporten av matvarorna – 16 procent. Detta eftersom Middagsfrids matkassar transporteras kollektivt i kylbilar. För genomsnittssvensken orsakar transporten av matvaror till hemmet en klimatpåverkan motsvarande ett koldioxidutsläpp på 884 kilo jämfört med 397 kilo för Middagsfridskunden.

Utöver klimatfokus så arbetar Middagsfrid med hållbarhet på ett antal andra områden såsom ex löfte om minst 25% ekologiskt, inga onödiga E-nummer, bara Svenskt kött (för bättre djurhållningsregler) och aldrig rödmärkt fisk. En mer komplett beskrivning finns här.

Middagsfrid startades 2007 av Kicki Theander och var först i Sverige med konceptet hemleverans av färdigplanerad matkasse. Målet är att hjälpa familjer laga god och hälsosam mat i vardagen utifrån råvaror av högsta kvalitet. Med ett stort engagemang arbetar Middagsfrid för en medvetenhet om klimatsmart mat och donerar dessutom regelbundet matkassar till behövande familjer. Middagsfrid har huvudkontor i Stockholm och levererar idag i över 70 av Sveriges kommuner samt i Danmark, Norge, Belgien och Tyskland.