LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Matkedjornas lågprisrally hotar den svenska maten

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:44 CET

När kaffeodlingarna drabbas av frost stiger kaffepriset i butik. Det vet varenda människa. Men när svenska bönder drabbas av rekordtorka och rekordregn och foderpriserna stiger då säger handeln med en mun att svenska bönder måste bli effektivare. Det är häpnadsväckande, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.Flera ledande företrädare för handelskedjorna säger nu att de vägrar att gå med på modesta prisökningar i storleksordningen 3-5 procent. Istället säger de att livsmedelsleverantörerna måste bli effektivare.– Handelns aktörer måste förstå att vi arbetar med biologisk produktion och att vi inte kan effektivisera bort en rekordtorka. Det är ett uppseendeväckande uttalande som visar att man jämställer matproduktion med produktion av glödlampor eller plastmuggar.– Vi kan rationalisera. Men inte hur långt som helst, säger Lars-Göran Pettersson. Vi vill fortsätta att producera den svenska maten med omsorg om djur och miljö och på naturens egna villkor. Det är det enda som är långsiktigt hållbart. Och det har konsumenterna insett för länge sen.Enligt en TEMO-undersökning från i juli har 9 av 10 konsumenter stort förtroende för den mat som producerats av svenska bönder. Lika många anser att de svenska bönderna har en bra djuromsorg och producerar säker mat. 75 procent uppger att de så långt det går väljer svenska råvaror.– Det är hög tid att också handeln förstår att värdesätta den svenska maten, säger Lars-Göran Pettersson. Idag importeras var femte fläskkotlett och två av fem biffar. Risken är stor att den svenska maten trängs ut ytterligare om prisrallyt fortsätter. Och det är jag övertygad om att svenska konsumenter inte vill vara med om.Hushållen lägger, enligt färska siffror från SCB, en allt mindre andel av sin konsumtion på matinköp. Mellan 1995 och 2005 har andelen sjunkit från 13,6 till 11,6 procent. Under samma tid har priserna till bönderna sjunkit med i genomsnitt 12 procent.

För ytterligare information, kontakta:Presschef Lars Höök, tel: 08-787 50 41 eller 070-521 52 07
Pressekreterare Johan Taubert, tel: 08 – 787 50 46 eller 070 – 543 25 89