FAO

Matpriserna fortsätter att stiga trots rekordskördar

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 14:34 CEST

Fattiga människor på landsbygden och i städer drabbas hårdast

Rom, 16 juli 2009, I sin senaste skördeprognos Crop Prospects and Food Situation varnar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, idag för att matpriserna i utvecklingsländerna är fortsatt höga. Det är trots en kraftig nedgång på internationella priser och överlag goda spannmålsskördar.

I flera länder har priserna ökat ännu mer än förra årets rekordhöga prisnivåer eller så ligger de kvar på samma höga nivåer (se fakta nedan). Detta leder till svårigheter för miljontals människor. FAO poängterar att situationen med de höga matpriserna fortsätter att orsaka oro över en tryggad tillgång till mat för utsatta befolkningsgrupper på landsbygden och i städer, eftersom dessa grupper lägger en stor del av sin inkomst på mat.

I Sudan, Östafrika var priserna på hirs tre gånger högre i juni än vad de var två år tidigare. I Uganda, Kenya och Etiopien har priserna på majs dubblerats i jämförelse med två år tidigare. I Sydafrika har priserna sjunkit de senaste månaderna på grund av ovanligt goda skördar men fortfarande är priserna högre än före krisen. Priserna sjönk i Västafrika i slutet av 2008 efter goda spannmålsskördar men ökade igen under 2009. I Ghana har priserna på majs i staden Accra dubblerats i jämförelse med juni 2007.

Enligt rapporten är det varierande orsaker till de höga matpriserna. Exempel på orsaker kan vara minskade skördar, inbördeskonflikt, devalvering av den nationella valutan, ökad eller försenad import, stark efterfrågan från grannländer och från regionala varuströmmar, ändrad mat- eller handelspolitik, ökade inkomster och efterfrågan, transportbegränsningar och ökade transportkostnader.

Spannmålslagren i världen är återställda

FAO framhåller att trots att spannmålsproduktionen beräknas minska med drygt tre procent under 2009 i jämförelse med 2008 års rekordskörd, ser utsikterna goda ut för den globala tillgången och efterfrågan på spannmål. Skörden kommer trots minskningen mot 2008 att vara den näst största insamlade skörden någonsin med sina 2208 miljoner ton. Beräkningarna gäller för vete och korn.

För låginkomstländer med matbrist ser utsikterna för 2009 års spannmålsskörd överlag goda ut. Den samlade produktionen förväntas öka för andra året i rad. I delar av Väst- och Östafrika är beräkningarna fortfarande osäkra eftersom årets regnsäsong har haft en oregelbunden start.

30 länder i kris

Trots positiva beräkningar för globala spannmålslager befinner sig 30 länder i kristillstånd. Naturkatastrofer, konflikter eller osäkerhet och ekonomiska problem gör att de är i behov av biståndshjälp.

Världstoppmötet om tryggad tillgång på mat (World Food Summit) hålls i FAO:s huvudkvarter i Rom mellan 16-18 november. För att förbättra världens matsäkerhet är syftet är att samla en bred konsensus om att hungern ska utrotas, förbättrad styre av internationella jordbrukssystem, riktlinjer och program.

Fakta:

Matprisernas utveckling

FAO övervakar spannmålspriserna och den senaste undersökningen visar att priserna förblivit oförändrade eller till och med ökat jämfört med 2007, det vill säga före matkrisen för två år sedan.

Afrika söder om Sahara: i 27 länder är 80-90 procent av priserna fortfarande mer än 25 procent högre.

Asien, Latinamerika och Karibien: i 31 länder är 40-80 procent av priserna 25 procent högre.

Områden som behöver nödhjälp

19.8 miljoner människor i Östafrika beräknas vara i behov av nödmat och jordbruksbistånd. I Zimbabwe behöver 2.8 miljoner människor matbistånd. I Sydostasien lever miljontals människor i allvarlig brist på mat. Det beror på att området är drabbat av konflikter, inbördesstrider, skördar under genomsnittet och cykloner. I Nordkorea förväntas matsituation bli värre för mer än 6 miljoner människor, eftersom leveranser av matbistånd minskar.