FAO

Matpriserna stiger igen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:33 CET

Påfyllning av hyllor i en matbutik i Malawi.

Spannmålslager förhindrar upprepning av 2008 års priskris

Världsmarknadspriserna på livsmedel håller återigen på att stiga. FAO:s matprisindex, en korg bestående av spannmål, oljeväxter, mejeriprodukter, kött och socker, har visat stigande matpriser fyra månader i rad.  Emellertid är marknadsvillkoren inte desamma som vid matpriskrisen som inleddes för två år sedan, säger FAO i sin nypublicerade Food Outlook -rapport.

Vid början av prisuppgången under 2007, identifierade FAO ett antal möjliga orsaker som bidragit till prisökningen: minskade spannmålslager världen över, missväxt i viktiga exportländer, snabbt växande efterfrågan på jordbruksråvaror för biodrivmedel och stigande oljepriser.

Det fanns flera andra faktorer som förstärkte prishöjningen. Till exempel bidrog en försvagad amerikansk dollar, exportrestriktioner och ett ökat intresse för investeringar i konsumtionsvaror, till prishöjningen. Vad som gjorde 2007 och 2008 års rekordhöga priser exceptionella var ökade prisfluktuationer och att så många olika faktorer samspelade och kulminerade i en prishöjning som aldrig skådats tidigare.

Indexets medelvärde var 168 poäng i november, vilket är det högsta värdet sedan september 2008. Det var dock fortfarande 21 procent lägre än toppvärdet i juni samma år. Före de rekordhöga priserna 2007/08 steg indexet aldrig över 120 poäng utan låg för det mesta under 100 poäng.

Spannmålslagren återhämtar sig

Idag är världens spannmålslager på mer stabila nivåer även om vissa marknader är under stark press. Generellt sett är exportörers lager bättre lämpade att svara på ökande efterfrågan idag än vad de var under prisstigningsperioden. Till exempel har vetelagren i de största exportländerna ökat från 12 till 20 procent denna säsong. Den största efterfrågan på vete kommer fortfarande från biobränsleindustrin trots att denna sektor minskat i tillväxt under året.

Produktionen ökar

Mer stabila lagernivåer tillsammans med goda produktionsutsikter minskar risken för en stor prishöjning under de kommande sex månaderna. FAO kommer trots detta hålla ett öga på prisutvecklingen, säger Hafez Ghanem, FAO:s undergeneraldirektör för social och ekonomisk utveckling. Den beräknade globala produktionen av spannmål förväntas minska i jämförelse med 2008 års nivå. Detta beror främst på lägre prisförväntningar som påverkat odlingar negativt. Trots detta förväntas produktionen för 2009 fortfarande bli 4 procent högre än 2007.

Som exempel förväntas produktionen av maniok slå nytt rekord 2009, främst tack vare initiativ för att trygga tillgången till mat och för att manioken använts för etanolproduktion. Dock är världsmarknadspriset på maniok fortfarande lägre än för två år sedan, men priset kommer förbli stabilt under 2010. Även världssockerpriset förväntas förbli stabilt men ligga på en lägre nivå än de nuvarande rekordpriserna.

Köttpriserna sjunker, priset på mejeriprodukter och fisk stiger

Priset på mejeriprodukter stiger igen. Sedan februari 2009 har priserna stigit med 80 procent och det är främst priset på mjölkpulver som stigit. Om EU väljer att dumpa sitt överskott av smör och skummjölk på den internationella marknaden kommer framtida priser på mejeriprodukter att sjunka.

Fisk och fiskprodukter drabbades av den globala recessionen och påverkades av minskad efterfrågan. Nu har priserna under flera månader stigit måttligt.

Enligt FAO:s köttprisindex var priset på kött i medeltal 8 procent lägre under 2009 års tio första månader än för samma period föregående år. En minskad global köttimport förväntas försvaga världshandeln under 2009. En blygsam återhämtning är att vänta 2010.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Food Outlook-rapporten