MacoMedia AB

MatronaInsamlingen forsätter med en fotodag till förmån för Läkare Utan Gränser!

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 11:47 CEST

Matronas egen fotograf, Jannis Politidis, deltog i Matronainsamlingen, till förmån för Läkare Utan Gränser. Jannis blev så inspirerad av Lena Törners initiativ att göra något för världen, att han nu i samarbete med MatronaNätverken, erbjuder en gratis fotografering, där man kan bidra med medel som oavkortat går till Läkare Utan Gränsers arbete.

- Jannis Politidis, Matronafotograf, erbjuder nu Matronamedlemmar, en dag där man kan fotografera barn, familj, hundar eller något annat värdefullt. Jag uppskattar initiativet, från Jannis och ser möjligheten att fortsätta Matronainsamlingen, på detta sätt, säger Lena Törner.

Fortsättningen på framgångsrik insamling i julas

Hösten 2011 arbetade Lena och Sanna Törner med att samla in medel till förmån för Läkare Utan gränser, akutinsamlingen - Afrikas Horn. Matronainsamlingen avslutades med en sopplunch och en Matronaauktion där medlemmarna i det kvinnliga affärsnätverket skänkte av sin egen kompetens. Insamlingen till förmån för Läkare Utan Gränser pågick hela hösten 2011 och inbringade lite över 80 000 kr. En av Sveriges mest uppskattade och populära föreläsare, Mia Törnblom, höll också en inspirationsföreläsning, där hon talade om vikten av att ge och ett förhållningssätt till omvärlden och sina medmänniskor.

Dessutom kom ordföranden för Läkare Utan Gränser, Kristina Bolme och berättade om Läkare Utan Gränsers arbete. Titti Schultz var vår konferencier och guidade oss igenom den spännande Matronadagen. Vi fick också underbar barockmusik till soppan, framförd av Rebaroqe.

- Allt fler affärsmässiga och drivande kvinnor efterfrågar nätverk med en tydlig värderingsgrund och en viss kontinuitet. MatronaNätverken förenar affärer med socialt ansvarstagande, säger Lena Törner.

Nätverk för kvinnor som vill ha mycket valuta för sin tid och sina pengar

För visst kan man göra affärer och driva företag, samtidigt som man tillför något till omvärlden.  Våra Matronanätverk är populära och fyller en viktig funktion på marknaden. Vi har lyckats skapa en generös, varm och professionell stämning, då kommer affärerna på köpet, säger Lena Törner. Lokal förankring är en av de avgörande framgångsfaktorerna. Matronanätverkens lokala förankring i Solna, Sundbyberg, Kista, Södermalm/City, Östermalm/Täby är en nyckel till framgång. Många medlemmar får en aha-upplevelse när de upptäcker vilka affärsmöjligheter och intressanta samarbetspartners som finns i deras närområde.
- För att nå framgång i näringslivet är det oerhört viktigt att kvinnor hjälper varandra till affärer, bland annat genom att ge referenser, stötta och peppa varandra. Matronanätverken är till för kvinnor som vill ha mycket valuta för sin tid och sina pengar, i form av kompetensutveckling, djupare relationer med andra företagsamma kvinnor och nya affärsmöjligheter, säger Lena Törner.

Utöver att expandera sitt eget nätverkskoncept föreläser Lena Törner om framtidens nätverkande och konsten att bygga framgångsrika kvinnliga affärsnätverk. Hon hjälper också företag och organisationer som vill starta interna nätverk för kvinnor.

 - Trots att en stor del av dagens nätverkande sker över Internet så ska man inte glömma bort att vi är människor som alltid kommer att ha ett behov av att träffa andra människor. Jag tror väldigt mycket på styrkan i det personliga mötet, människor kommer alltid att vilja mötas, säger Lena Törner.

Vill du delta i Matronas fortsatta insamling och bli fotograferad, kontakta oss på:
 www.matronanatverken.se

Fakta om Matronanätverken

Matronanätverken är lokala affärsnätverk som vänder sig till drivna företagare och kvinnor i ledande befattningar. Gemensamt för alla medlemmar är en vilja att knyta nya kontakter och hitta förutsättningar och möjligheter för att göra affärer. Det stora flertalet av medlemmarna är stora företag och det är också grundtanken med Matrona. Nätverken är en branschöverskridande sammanslutning och att vara medlem ska vara nyttigt, lärorikt, utvecklande och roligt.

Matrona ingår som en del i utbildningsföretaget MacoMedia AB som startades 1993. För mer information om MacoMedia AB, läs mer på www.macomedia.se. För mer information om Matronanätverken, framtidens kvinnliga affärsnätverk, läs mer på www.matronanatverken.se eller kontakta Lena Törner;  lena.torner@macomedia.se