Poolia

Mats Edlund lämnar Poolia

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 12:18 CEST

Mats Edlund, VD på Poolia, har idag meddelat att han lämnar sin befattning.

- Under mina år på Poolia har branschen genomgått flera faser, först en extrem tillväxt under flera år och från slutet av 2001 och under hela 2002 en kraftig tillbakagång, säger Mats Edlund i en kommentar.

- Arbetet under 2002 fokuserades på att återföra balans mellan intäkter och kostnader i bolaget, ett arbete som varit tidsödande då marknaden fortsatt försämras. Det känns naturligt att lämna över ansvaret efter fyra år och inför nästa tillväxtfas, avslutar Edlund.

- Arbetet med att hitta en ny VD kommer genast att inledas. Mats Edlund kvarstår i sin befattning tills efterträdare utsetts, säger Björn Örås, styrelseordförande, i en kommentar.

En uppgörelse är träffad mellan Mats Edlund och styrelsen som innebär att Mats Edlund skall erhålla lön under 12 månader, vilken avräknas mot andra inkomster. Mats Edlund kommer att fullgöra sina arbetsuppgifter som tidigare till dess hans efterträdare har utsetts och kan tillträda befattningen, dock längst till och med den 31 december 2003.

För mer information kontakta:
Mats Edlund, VD Poolia, tfn: 08-555 650 50
Björn Örås, styrelsens ordförande, tfn: 070-526 79 97