Vänsterpartiet

Mats Einarsson, (v): - Gör något åt den omfattande diskrimineringen av romer i Sverige, Göran Persson!

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 14:22 CEST

I samtal med Rumäniens premiärminister Adrian Nastase har Göran Persson framhållit att den rumänska regeringen måste göra något åt romernas sociala situation.

Det finns ofta en tendens att man formar en bild av romer som att de är en förföljd och förtryckt minorietet utanför Sverige, men ett socialt problem i Sverige.

- Det är visserligen bra att Persson uppmärksammar romernas situation i Rumänien. Men vad gör Persson för att förbättra romers situation här i Sverige? undrar Mats Einarsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Under en lång tid har romer i Sverige i första hand setts som ett socialt problem. Få insatser har gjorts för att stödja romsk egenaktivitet, för att motverka såväl individuell som strukturell diskriminering och främja romers mänskliga rättigheter. De antiziganistiska tankemönstren med fördomar och föreställningar om romer är allmänt förekommande och har inte ifrågasatts på allvar av majoritetssamhället.
- Diskriminineringen av romer är en del av romers vardag även i Sverige. Detta är oacceptabelt. Det är nödvändigt att Persson uppmärksammar romers sociala situation i Sverige, menar Mats Einarsson.
Mer information:
Mats Einarsson, riksdagsledamot, konstitutionsutskottet,
tel: 08-786 46 58 eller 070-343 96 31
Heidi Pikkarainen, politisk sekreterare
tel: 08-786 57 05


Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se