Tivox AB

Mats Ivarsson ny VD och koncernchef för Tivox AB

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 08:52 CEST

Tivox styrelse har idag, den 15 oktober 2003, utsett Mats Ivarsson till
VD och koncernchef för Tivox AB med tillträde omedelbart.

Mats Ivarsson, 42 år, är civilingenjör vid Chalmers och har tidigare
haft ledande befattningar i bl.a. ESAB, Gas Control Equipment och Emil
Lundgren & GTIE Sweden.

Tidigare VD för Tivox AB, Rolf Axelsson, övergår till befattningen som
affärsområdeschef för Tivox Safety.

EKONOMISK INFORMATION

Lageravstämning och successiv vinstavräkning i koncernen har varit
föremål för förnyad genomgång. Härvid har framkommit att det redovisade
resultatet i affärsområde Automation per 2003-06-30 varit 5,2 MSEK för
högt.

Styrelsen har vidare vid en genomgång av koncernen kunnat identifiera
ett förväntat ytterligare nedskrivningsbehov om ca 25 MSEK hänförligt
till aktier i och fordringar mot företrädesvis utländska dotterbolag.

TIVOX AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ordförande Anders Björnek
Telefon: 031-17 29 45

Tivox är en svensk verkstadskoncern som är noterad på O-listan.
Företaget erbjuder skräddarsydda helhetslösningar och har ett brett
utbud av produkter och tjänster inom industriell automation och
materialhantering, maskinsäkerhet, avancerad plåtbearbetning, svetsning
samt skärande bearbetning.