Länsstyrelsen i Stockholms län

Mats Jonsäter blir ny länsantikvarie

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 08:57 CEST

Mats Jonsäter har utsetts till ny länsantikvarie i Stockholms län. Jonsäter arbetar
redan idag som förste antikvarie på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
– Min främsta inriktning är att värna om den vardagliga kulturmiljön. Jag är nog en öppen
person, som inte låser mig utan är beredd att diskutera frågor, säger han om sig själv.
Mats Jonsäter är i botten arkeolog. Under åren 1970-85 arbetade han på
Riksantikvarieämbetet med arkeologiska utgrävningar i Västsverige. Mellan 1985 och 1990
arbetade han med fornminnesfrågor på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Göteborg.
1990 fick Mats anställning som förste antikvarie på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i
Stockholm där han arbetat med allt från fornminnen, byggnadsminnesvård, kyrkor, planfrågor
och bidragsärenden.
Mats Jonsäter är 60 år, född i Stockholm och bor idag i Nacka. Han efterträder förre
länsantikvarien Ann-Charlotte Backlund som idag arbetar som stadsantikvarie i Stockholms
stad.
För mer information kontakta:
Mats Jonsäter, länsantikvarie, Länsstyrelsen, tfn 08-785 42 38, 073-682 42 38
Foto på Mats Jonsäter finns att ladda ned från detta pressmeddelande på www.ab.lst.se/press