Calidris förlag

Mats Larsson släpper högaktuell roman om framtidens oljekris

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2016 14:51 CEST

”Se dig själv” utspelar sig omkring 2020. De oljeproducerande länderna inom Opec meddelar att oljeproduktionen kommer att minska. Tillkännagivandet skapar panik runt om i världen. Företag får inte det bränsle som behövs för transporter, anställda kan inte ta sig till jobbet och viktiga samhällsfunktioner upphör att fungera. När sanningen går upp för allmänheten om att framtiden kommer att utveckla sig annorlunda än på det sätt som människor väntat sig blossar oroligheter upp runt om i Europa. I det kaos som följer inser en efter en av Europas regeringar att de på allvar måste börja ställa om transportsystemen till förnybara bränslen.

Huvudpersonen blir av regeringen utsedd att leda Sveriges omställningsprogram. De ansvariga arbetar dag och natt för att sätta igång ett arbete som borde ha påbörjats långt tidigare. Uppgiften att ställa om fordonsflottorna av bilar och tyngre fordon, samtidigt som landets beroende av transporter måste reduceras, är gigantisk. Arbetet stöter dessutom på en mängd oväntade svårigheter. Grupper som vill försöka leva kvar i ett system där olja har setts som en så gott som oändlig resurs gör motstånd mot förändringarna och framstegen tar betydligt längre tid än väntat.

Ledningen för programmet för en ojämn kamp mot klockan. I takt med att oljevolymerna minskar uppstår nya problem och våg efter våg av upplopp drabbar Europas städer. Kommer världen att hinna ställa om innan oljeproduktionen når katastrofalt låga nivåer? Samtidigt som världen genomgår en omvälvande kris väcks frågan hos de ansvariga: Hur kunde detta ske när så många under så lång tid varnat för att vi inte kan driva oändlig tillväxt på en ändlig planet? Huvudpersonens jakt på svaren driver honom att ta reda på vad som hände vännen Felix när han försökte informera om omställningens omfattning. Insikterna som följer är förfärande.

Mats Larsson har under närmare trettio år arbetat som konsult med förändringsledning och affärsutveckling. Han har under mer än tio år ägnat sig åt frågan hur vi måste arbeta för att ställa om våra transportsystem till förnybara bränslen. Han har skrivit två fackböcker som publicerats internationellt i detta ämne och han gav sommaren 2016 ut romanen ”Slutet eller början på historien”. ”Se dig själv” är en fristående fortsättning på den tidigare boken.

Syftet är att i romanens form, på ett enkelt sätt, berätta om en hotande utveckling som är komplex och för de flesta svår att ta till sig. Mats viktigaste drivkraft för att skriva är att ge människor en realistisk bild av den framtida situation vi med största sannolikhet har framför oss. Bilden av framtiden som vi bär med oss måste ifrågasättas och vi måste diskutera hur vi ska agera inför ett för de flesta oväntat hot.

För mer information och recensionsexemplar, var vänlig kontakta:

Jimmy Sjökvist
jimmy.sjokvist@calidrisforlag.se
073-6894122