Rikspolisstyrelsen

Mats Löfving förordad till tjänsten som länspolismästare

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 13:41 CEST

Tjänsteförslagsnämnden vid Rikspolistyrelsen föreslår regeringen att utse Mats Löfving till ny länspolismästare i Östergötland.
Nämnden var enig om att de sökande till länspolismästare i Östergötland ska rangordnas enligt följande.


1. Mats Löfving

2. Sven Johansson

3. Ingemar Wahlberg