Vänsterpartiet Göteborgs Stad

Mats Pilhem (V)till kommunstyrelsens ordförande: ”Hur stora tänker du låta barngrupperna bli?”

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:40 CET

I dag planerar flera stadsdelar i Göteborg att klara full behovstäckning genom att öka antalet barn i grupperna. Något som får negativa konsekvenser för barnens pedagogiska utveckling. Mats Pilhem (V) har därför ställt en interpellation i Göteborgs kommunfullmäktige om barngruppernas storlek som ska behandlas när kommunfullmäktige sammanträder i kväll.

– Skolverkets riktmärke för lämplig gruppstorlek är 15 barn för förskolan, men i Göteborg har vi grupper med så många som 27 inskrivna barn. Detta är inte acceptabelt, säger Mats Pilhem (V).

I interpellationssvaret från Ann Lundgren (S) framgår att hon inte är beredd att införa en begränsning av antalet barn per pedagog. Hon skriver att det på sikt finns en ambition om att minska barngruppernas storlek.

– Lungrens ambitioner är en klen tröst för de föräldrar som har barn i förskolan i dag som märker att hög ljudnivå och stress påverkar deras barn negativt, säger Mats Pilhem (V).

Pilhem efterfrågar ett tydligare barnperspektiv från den styrande majoriteten i Göteborg.

– I s och mp:s budget för 2010 finns ett tydligare barnperspektiv inskrivet än tidigare. Nu gäller det att förverkliga det i praktiken också, säger Mats Pilhem (V).

 

För mer information kontakta:

Mats Pilhem (V), ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige
Telefon: 0703-29 42 80
E-post: mats.pilhem@vansterpartiet.se