Bokförlaget Opal

Mats Wahl: Så kan skolor undvika skolbränder

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:10 CET

Mats Wahl har genom sitt mångåriga arbete i skolor och med ungdomar kommit fram till två hypoteser rörande hur man kan förstå och förebygga skolbränder som årligen kostar samhället hundratals miljoner. I kostnaderna för anlagda skolbränder räknas då inte kostnader för oro, stress, försämrat känslomässigt klimat i skolan och havererade studieresultat in.

Mats Wahl har i sin roll som författare besökt otaliga skolor över hela landet. Som ledare för fortbildningsdagar träffar han stora grupper av lärare och har genom sitt arbete fått kännedom om problemen som förekommer i skolor runt om hela landet. I sitt arbete med att kartlägga och förstå dessa allvarliga problem har Mats Wahl kommit fram till två hypoteser; en upptrappningsspiral samt ansvars- och påverkanshierarkier. Dessa hypoteser kan hjälpa inblandade att förstå och ta itu med problemen i skolan innan det är försent.

– I allmänhet kommer en anlagd skolbrand under skoltid som ett led i en lång upptrappning. Det börjar med grovt språk och sen ankomst och kan till slut leda till mycket allvarliga händelser som anläggande av brand, grov misshandel och våldtäkt.

– Inom skolsystemet transporteras känslor av skuld och skam i allmänhet neråt i hierarkin och exporteras omedvetet till en person så långt ner i hierarkin som möjligt. En tonåring med trassliga hemförhållanden får därvid ofta bära hela systemets misslyckande.

Det är viktigt att skolbrandsproblematiken tas upp och diskuteras. Ofta tystas problemen ned av exempelvis rektorn för att skolan inte ska få dåligt rykte. Detta bekräftar rektorn för Hässelby villastads skola, Inger Grundberg, i dagens SvD. Grundberg tror att det är den stenhårda konkurrensen mellan skolor som kan få vissa att tveka om att prata öppet om brandlarm och bränder. I artikeln uppges även att varannan skolbrand är anlagd och att den årliga prislappen uppskattas till nära en halv miljard kronor.

Den brandstatistik som finns att tillgå är tyvärr felaktig. Mats Wahl framhäver att det beror på att många av de anlagda bränderna aldrig anmäls.

”Statistiken visar endast de brandfall som kommer till räddningstjänstens kännedom. Bränder i papperskorgar, trapphus och på skoltoaletter släcks dagligen av vaktmästare och lärare. Dessa incidenter statistikförs sällan eller aldrig.” Utdraget är taget från Mats Wahls text inför konferensen Psykisk Ohälsa 1-2 februari 2011.

Mer utförlig text finns på www.storyland.se

Problematiken kring många skolors situation med bla. skolbränder har Mats Wahl även behandlat i sin senast ungdomsroman Ormfågel (2010).

Tillsammans med Ilija Batljan, landstingsråd och Mats Dernevik, Leg psykolog, kommer Mats Wahl att delta i en diskussion i ämnet skolbränder under konferensen Psykisk Ohälsa i Stockholm den 2 februari 2011.

Opal är ett fristående förlag med kvalitetsinriktad utgivning för barn och ungdom. Större delen av förlagets utgivning är böcker av svenska författare och illustratörer men även översatt litteratur ges ut. Utgivningen består av böcker för alla åldrar, från pekböcker för de allra minsta till romaner för ungdomar som redan är vuxna.