Paper Province

Mats Williams, VD, The Paper Province, deltar i ett dialogmöte om innovation för tillväxt i Stockholm 19 november

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 10:37 CET

Mats Williams, VD, The Paper Province, deltar i ett dialogmöte om innovation för tillväxt i Stockholm 19 november

Det är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som arrangerar detta dialogmöte om innovationskraft och med från Värmland deltar även Landshövding Eva Eriksson tillsammans med representanter från näringslivet, Karlstads universitet, region Värmland och LänsstyrelsenVärmland.

Med den nationell-regionala workshopen vill IVA föra dialog med Sveriges län om innovationsarbetet i landet och hur det kan utvecklas för att skapa tillväxt. På mötet ska delegaterna bl.a. utbyta erfarenheter, bryta perspektiv och bygga nätverk.

För Värmlands del är mötet i Stockholm en uppföljning på det länet visade upp den 14-15 oktober när IVA var i Värmland tillsammans med tjänstemän från Regeringskansliet på en inspirations- och läroresa. Besökarna fick då på plats se hur de värmländska aktörerna samverkar kring innovationer och fick inspiration till den kommande svenska innovationsstrategin, som näringsminister Maud Olofsson deklarerat att hon ska ta fram under den här mandatperioden.

IVA driver projektet Innovation för tillväxt med visionen att Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer – dialogmötet är en del i det arbetet och ska lägga grunden för Affärsplan Sverige. I oktober 2011 lämnar projektet Innovation för tillväxt över Affärsplan Sverige till regeringen – ett underlag för hur Sverige stärker sin långsiktiga innovationskraft. Byggstenarna till Affärsplan Sverige ska komma från Sveriges län och regioner.

Värmländska deltagare i workshop den 18-19 november:

Landshövding Eva Eriksson
Joachim Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland
Kerstin Norén, Karlstads universitet
Håkan Spjuth, Karlstads universitet
Tomas Riste, Region Värmland
Göran Nilsson, Region Värmland
Lars Christensen, Region Värmland
Staffan Bjurulf, Region Värmland
Per Bjurbom, Billerud
Mats Williams, The Paper Province
Per Branzén, The Packaging Arena
Cristina Petrescu, Tieto
Mats Skoting, Tieto
Göran Österman, Compare
Ing-Marie Junler, Vildmark i Värmland
Bo Thunberg, Kil Innovation Food Arena