Mattecentrum

Mattehjälp - Olika förutsättningar men samma möjligheter?

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:58 CEST

17 procent av eleverna i årskurs 9 klarade inte målen i de nationella proven i matematik våren 2012 (källa: Skolverket). Resultaten i matematik är skrämmande låga och vi behöver agera nu. Mattecentrum arrangerar ett lunchseminarium torsdagen den 4:e juli under Almedalsveckan för att lyfta debatten.

Den 26:e mars publicerade Dagens Nyheter en undersökning om hur mycket föräldrars utbildningsnivå påverkar deras barns resultat i skolan. Resultatet är skrämmande, lågutbildades barn har en väldigt hög sannolikhet att inte få godkänt i matematik. Kunskaperna i matte fortsätter sjunka trots att vi idag satsar mer pengar än någonsin på våra elevers skolgång. I en undersökning beställd av Mattecentrum framkommer det att 3 % av eleverna får läxhjälp i matte av skolan och av dessa få elever så är inga killar. Detta samtidigt som 97 % av eleverna ser en poäng med att lära sig matematik.

Representanter från näringslivet beskriver sina rekryteringsproblem när utbildningsnivån i matematik ständigt sjunker. Tomas Tobé (M), Ibrahim Baylan (S) och Gustav Fridolin (MP) debatterar kring frågan "Hur vänder vi den negativa trenden i matematik?".

- Trots olika förutsättningar borde samma möjligheter vara en rättighet för alla i Sverige. Samhället sviker många barn i deras kunskapsinhämtning i matematik och Mattecentrum arbetar aktivt för att motverka denna utveckling. När Mattecentrum studerar vilka elever som kommer till deras räknestugor så är det ingen slump att 49 % har utländsk bakgrund och 16 % av eleverna har Somaliska som modersmål. Att ha lika möjlighet att förse sig med  kunskap är ett fundament i en demokrati, säger Johan Wendt, grundare av Mattecentrum. 

Länk till seminariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12507?redir=%23eidx_3

Kontakt:
Anna Ilvander
Marknads- och Administrationsansvarig Mattecentrum
+46 (0)72 - 587 44 65
anna@mattecentrum.se

Johan Wendt
Grundare och Ordförande Mattecentrum
+46 (0)70 - 232 02 64
johan@mattecentrum.se

Om Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis hjälp i matematik. Mattecentrum har verksamhet över hela landet, i 20 städer från Malmö till Luleå och har cirka 4 000 elever som regelbundet kommer och studerar deras 50 öppna räknestugor.

Via Mattecentrums onlineverktyg www.matteboken.se studerar runt 140 000 elever regelbundet matte. Här finner man förklaringar, frågeforum, övningar samt över 700 videolektioner.

Mer information finner ni på www.mattecentrum.se