Diskrimineringsombudsmannen

Mattelärare i Närke får 40 000 kronor genom förlikning

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 12:50 CET

En kvinnlig matematiklärare med polskt ursprung sökte jobb på en gymnasieskola i Hallsberg. Trots att hon var behörig och hade många års yrkeserfarenhet blev hon inte kallad till intervju. DO har nu ingått en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 40 000 kronor.

Kvinnan, som är 48 år, sökte ett jobb som lärare i matematik på en gymnasieskola i Hallsberg. Skolan drivs av tre kommuner i samverkan genom Sydnärkes Utbildningsförbund (Askersund, Hallsberg och Laxå).

Kvinnan uppfyllde kraven för den aktuella tjänsten. Trots det blev hon inte kallad till anställningsintervju. Istället kallade Sydnärkes Utbildningsförbund fyra unga män med svensk bakgrund till anställningsintervju. Två av dem var inte behöriga gymnasielärare i matematik och ingen av dem hade lika lång yrkeslivserfarenhet som kvinnan. En av männen blev också anställd.

DO stämde Sydnärkes utbildningsförbund i Arbetsdomstolen (AD) för diskriminering som har samband med kön, etnicitet och ålder och yrkade att förbundet skulle betala 120 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

– När kvinnor diskrimineras i arbetslivet sker det ofta på flera grunder samtidigt, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– I det här sammanhanget har både kön, ålder och kvinnans utländska bakgrund gjort att hon missgynnats.

I samband med den muntliga förberedande förhandlingen i AD ingick DO och Sydnärkes utbildningsförbund en förlikning som ger kvinnan 40 000 kronor. Överenskommelsen innebär att tvisten är löst och att det inte blir någon huvudförhandling i AD.

För ytterligare upplysningar, ring processförande jurist Karin Lundin, 08-120 20 797 eller DO:s pressjour, 08-120 20 710.