Huddinge kommun - politik

Mattesatsning i åk 1-4 i Huddinge

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:02 CET

Även om eleverna i Huddinge klarar sig bättre än riksgenomsnittet blir fortfarande mer än var femte elev i årskurs tre underkänd på nationella provet i matematik. Därför satsar Huddinge nu stort på mer matteundervisning i de tidigare åldrarna.

-  Vi kan inte vara nöjda när var femte elev i Huddinge inte klarar målen i matte. Ska man behärska svårare matte måste grunden vara god och därför satsar vi rejält på fler mattetimmar under de tidiga åren, säger Malin Danielsson, kommunalråd (FP) med ansvar för grundskolan.

Timplanen i matematik utökas från 900 till totalt 1020 timmar under grundskoletiden. I
Huddinge används satsningen för att ge eleverna mer och bättre matematikundervisning i årskurs 1-4. Grundbeloppet, som skolan får för varje elev, höjs därför under 2013. Ändringarna börjar gälla från höstterminen 2013.

- Utökad timplan i matematik är del i att förbättra resultaten, en annan är att vi kommer att fokusera en del av våra satsningar på riktigt skickliga lärare just inom detta ämne. Skickliga lärare som kan förklara och motivera i ett ämne som av många upplevs som svårt är avgörande, säger Malin
Danielsson, kommunalråd (FP) med ansvar för grundskolan.

Kontakt:

Malin Danielsson, kommunalråd (FP)
med ansvar för grundskolan: 08-535 301 83, malin.danielsson@huddinge.se

Malin Hasselblad, politisk
sekreterare (FP): 08-535 301 59, malin.hasselblad@huddinge.se