Science Park Halmstad AB

Matthias Rapp ny styrelseordförande i Ecopower Academy

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 13:41 CET

Ecopower Academy är Sveriges enda utbildningsföretag som helt specialiserar sig på vindkraft. Företaget erbjuder vindkraftsproducenter och tredjeparts serviceleverantörer att utveckla sina befintliga tekniker genom olika tekniska utbildningar.  I dagsläget erbjuds kurser och konferenser i Sverige, Danmark och Norge. Företaget, som är finansierat av parter från vindkraftsbranschen, anordnar bland annat norra Europas största konferens inom drift och underhåll av vindkraftverk som vid senaste genomförandet lockade deltagare från 10 olika länder.

Matthias Rapp motiverar sitt nya engagemang så här:

-Ecopower Academy representerar en nisch inom vindkraften som är oerhört viktig. Om vi ska få det ökande antalet vindkraftverk att fungera bra och producera el till rimliga kostnader krävs utbildning av just den typ som företaget erbjuder. Det känns mycket stimulerande att få medverka till att öka kunskapsnivån inom branschen.

Matthias Rapp var tidigare vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi. Förutom engagemanget i Ecopower Academy är Matthias Rapp nu också styrelseordförande i Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, ett forskningsprojekt med Energimyndigheten, Chalmers och vindkraftsindustrin som medverkande parter.  Matthias Rapp är också styrelsemedlem i O2 Vind AB samt i EWEA, European Wind Energy Association, i Bryssel för Vattenfall Vindkraft.

Mårten Nilsson, huvudägare och vd för Ecopower Academy kommenterar:

-         Med Matthias Rapp har vi fått precis den erfarenhet och kunskap som ett modernt utbildningsföretag behöver. Det känns mycket stimulerande att samarbeta med Matthias.

Nästa evenemang är tredagarskursen ”Kontraktsförhandling med turbintillverkare” i Köpenhamn den 30 november och 1 december.

Kontakt:

Mårten Nilson, vd
Ecopower Academy AB
0760-21 71 77, marten@ecopoweracademy.com

www.ecopoweracademy.com

Ecopower Academy ger kurser och konferenser inom vindkraft.