Kvarken Ports Ltd

Matti Esko ny VD för Kvarkenhamnar

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 16:06 CEST

Matti Esko har valts till VD för det nya bolaget Kvarkenhamnar AB. Esko arbetade tidigare som VD för det internationella transportföretaget Euroports Finland.

Esko har en gedigen erfarenhet från hamn - och logistiksektorn och ser stor potential i det nya bolaget. - Jag ser fram emot ett spännande och utmanande uppdrag, när vi nu skapar ett hamnbolag över landsgränserna. Vårt mål är att Kvarkenhamnar ska bli en ledande hamn när det gäller marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. En av flera viktiga uppgifter blir att säkerställa en fortsatt stabil och attraktiv färjetrafik mellan Umeå och Vasa.

Det nya bolaget kommer att ägas till hälften vardera av Umeå Kommunföretag AB och Vasa Stad. Städerna är nu glada över att ha en VD på plats som ska arbeta för att utveckla erbjudandet till kunderna. - Vi vill bygga upp en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar hamnverksamhet och med den nya VD:n i spetsen ska vi forma ett brett utbud av tjänster anpassade till näringslivets behov, säger Mikael Öhlund, VD för Umeå Kommunföretag.

– Vi har nyligen bildat ett gemensamt färjebolag och Kvarkenhamnar blir ytterligare ett steg i ett stärkt samarbete för utvecklingen av de båda tillväxtregionerna Umeå och Vasa, fortsätter Öhlund

- I Vasa är vi också mycket nöjda, instämmer Vasas stadsdirektör, Tomas Häyry. Vi ser att Esko har förutsättningarna att bygga upp ett helt nytt hamn- och transportkoncept i Östersjön, som motsvarar framtidens krav på transporter. Det nya hamnbolaget utgör en mycket viktig del i det öst-västliga transportstråk som Umeå och Vasa håller på att bygga upp.

Start för verksamheten 1 januari 2015 Det nya bolaget startar sin verksamhet vid årsskiftet 2014-2015. Den nya VD:n kommer dock att tillträda redan 1 oktober för att sätta sig in i hamnarnas verksamhet innan starten.

Matti Esko kommer från staden Raumo i Finland och är både finsk- och svenskspråkig. Han kommer att ha sin placering i Vasa, men kommer att tillbringa stor del av sin tid i Umeå.

Läs mer om Kvarkenhamnar i tidigare pressmeddelande från Umeå Kommun > http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/gemensamt-hamnbolag-umeaa-vasa-1008813

Pressbilder, kan laddas ned från Umeå Kommunföretags webbplats, www.ukf.umea.se >http://www.ukf.umea.se/nyheter/mattieskonyvdforkvarkenhamnar.5.4c5367bf14849e79f5976b9.html För mer information, kontakta: Tomas Häyry, stadsdirektör Vasa stad Tfn +358 (0)6 325 1010, Mobil +358 (0)40 540 5412 Mikael Öhlund, VD, Umeå Kommunföretag Tfn + + 46 (0)90-71 80 75 Mobil + 46 (0)70-579 00 01

Matti Esko, VD, Kvarkenhamnar AB (fr.o.m. 1 oktober 2014) +358 40 580 1860

Den 16 juni 2014 godkände kommunfullmäktige riktlinjerna för Kvarkenhamnar AB, ett bolag som ska ägas av Umeå Kommunföretag AB (UKF) och Vasa stad. Bolaget startar sin verksamhet vid årsskiftet 2014-2015.

Nya Kvarkenhamnar blir ett gränsöverskridande hamnbolag där Umeå och Vasa tillsammans ska arbeta för att bygga upp en konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar hamnverksamhet. Målet är att Kvarkenhamnar ska bli en ledande hamn när det gäller marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. En av flera viktiga uppgifter blir att säkerställa en fortsatt stabil och attraktiv färjetrafik mellan Umeå och Vasa.

STORDRIFTSFÖRDELAR

Det nya bolaget kommer att hyra hamnanläggningarna i Umeå och Vasa av respektive ägare. Det rör sig om markområden med tillhörande byggnader, farleder, kajer, järnvägsanläggningar och kranar. Bolaget ska koncentrera sig på hamndrift, alltså vedertagna hamnoperationer och kompletterande service i form av lagring, passagerarservice med mera.

Med Kvarkenhamnar uppstår möjligheter till bland annat stordriftsfördelar inom produktion och administration, minskat investeringsbehov, ökad konkurrensförmåga, samordning av marknadsföring och affärsutveckling samt samordning med miljömål och stråkplanering.

VÅRA HAMNAR

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och närhet till både motorväg och järnväg. Hamnen erbjuder också den nordligaste året-runt-passagen på vatten mellan två länder via sjövägen till Umeå. Vasa hamn hanterar idag mestadels import och export av bränsle, jordbruksprodukter och produkter från trä och kemisk industri.

Om Vasa Hamn på Vasa stads webbplats

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. 2,3 miljoner ton gods hanteras årligen. Hälften är skogsprodukter som kraft-liner, trävaror med mera. Den ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet och är en året-runt hamn. Geografin ger en naturligt skyddad hamn med unika förutsättningar under vinterperioden.

Umeå Hamns webbplats