Milliken Gallery

Matti Kallioinen på Milliken

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 09:51 CET

Vernissage: Torsdag den 8 februari 2007 kl 17.00 ­ 20.00

Milliken presenterar Matti Kallioinens första soloutställning, The Future.
Matti Kallioinen har länge arbetat med frågeställningar kring verklighet och
fiktion. I ²The Future² tar han upp teman som Science fiction och
Artificiell Intelligens och behandlar dessa i en serie nya verk bl.a.
Supreme Being, The Enchanted Forest, The Gentle People of Utopia.

²The Future² visar Kallioinens framtidsvision i form av teckningar, ljus-,
ljud- och videoinstallationer som fyller hela galleriet. Installationerna
består av lekfullt utformade, målade eller ljussatta skulpturer som ofta
²animeras² med projektioner av talande ansikten eller filmer som liksom en
kristallkula låter betraktaren se in i en annan tid, ett annat tillstånd.
Med artificiellt framställda röster och musik vill installationernas
invånare berätta för oss om framtiden.

I ²The Future² funderar konstnären kring ²Den teknologiska singulariteten²,
d.v.s. den tidpunkt när den artificiella intelligensen blivit så kraftfull
att den på egen hand kan förändra förutsättningarna för mänskligt liv bortom
vår egen föreställningsförmåga. Kommer man med hjälp av högt utvecklad
teknologi (som kan analysera människans konstitution på alla nivåer) kunna
försätta människan i total njutning? Är det säkert att njutning måste
upplevas i kontrast till smärta och lidande?

Matti Kallioinens framtidsvision frångår den populära föreställningen om en
²unikt mänsklig kvalitét² som för evigt skiljer ut mänskligt kännande och
upplevande från artificiellt. Är verkligen upplevandet och kännandet,
oåtkomligt för det artificiella?

De verk som visas på galleriet beskriver en framtid där symbios råder mellan
människa och maskin, där det ena är en förlängning av det andra, och
rollerna som användare och redskap övergått i ett ömsesidigt lekande.

--

Matti Kallioinen har tillsammans med sin bror Simon nyligen släppt skivan
²Kallioinia². Han sågs senast på Moderna utställningen 2006, och har gjort
en mängd performances, bl.a. på Tensta konsthall och Moderna Museet.


För mer information eller pressbilder kontakta gärna galleriet


Milliken Gallery
Luntmakargatan 78
113 51 Stockholm Sweden
Tel: +46 (0)8 673 7010
Fax: +46 (0)8 673 7020
E-mail: mail@millikengallery.com