Uppsala stadsteater

MATTIAS BÄCKLIN VISAR TECKNINGAR PÅ TEATERGALLERIET 3/12 – 7/1

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 17:59 CET

MATTIAS BÄCKLIN VISAR TECKNINGAR PÅ TEATERGALLERIET 3/12 – 7/1.

Man kan beskriva Mattias Bäcklin som passionerad ornitolog, men också som en graffitimålare och streetdansare. Att han inte väljer sida kommer klart till uttryck i hans konst där han alltid står med ett ben i den urbana miljön och har det andra fast förankrat i naturens mylla.
När fåglarna uppenbarar sig i Mattias Bäcklins konst är de noggrant avbildade med ornitologens öga för exakthet, även om muterade artformer förekommer. Sammanhanget däremot är surrealistiskt, ödesmättat på gränsen till dystopiskt. Vi möter ett landskap där skog och stad möts i en långsam men inte desto mindre omskakande sammandrabbning. Vi ser små självmordsfåglar som vänder näbben neråt backen och sedan tar högsta fart. Vi ser fåglar begravda i håligheter under jorden, som ligger i någon sorts oviss väntan, medan landskapet förändrar sig där ovanför.
Vid sidan av fåglarna och andra djur finns insekterna. Ofta skildrade när de är i människans våld – utlämnade åt barnets sadism eller vetenskapligt sanktionerat nålspetsade i långa rader. Insekterna är insamlade och noggrant kategoriserade, men tittar man en gång till ser man att det rör sig om samlingar i totalt förfall. En obönhörlig biologisk process håller på att förvandla forskningsmaterialet till grått pulver.
Mattias Bäcklins inspirerade penna undersöker insektsamlandet och ornitologins discipliner och visar oss inte bara på fåglars och insekters hotade tillvaro i en föränderlig miljö, utan också på våra energiska och en smula desperata försök att komma nära, behärska och förstå naturen. Naturen svarar så klart med att visa upp sig som både absurd och magisk, så även staden. Naturens, likväl som den moderna stadens, utvecklingsfaser har, i Mattias Bäcklins konst, för länge sedan slitit sig från människans kontroll och visar på egna oväntade riktningar och val.

Kom på vernissage och träffa konstnären lördagen den 3/12 kl 13-15
Pressbild mm kan laddas ner från vår hemsida:
www.uppsalastadsteater.se/teatergalleriet , klicka på ”press” för bild.
Mattias Bäcklins hemsida: www.mattiasbacklin.se

TEATERGALLERIET
Inga Lindén, Maivor Malm, Pär Gustafsson