Järfälla kommun

Mattias Svärd i IFK Viksjö är årets ungdomsledare i Järfälla

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 09:05 CET

Foto: Detlef Hahn

Mattias Svärd är årets ungdomsledare i Järfälla. Mattias som är född 1989 har under nio år varit ledare i IFK Viksjö och jobbar även med coaching av klubbens ledare. Han är också med i Stockholms fotbollsförbunds föreningskommitté där han ansvarar för värdegrundsarbetet. För sitt engagemang och sin starka ledarkraft har han har tilldelats Järfälla kultur- och fritidsnämnds ungdomsledarstipendium.

Under de nio år Mattias Svärd har varit ledare i IFK Viksjö har han hela tiden varit aktiv i knattefotbollsskolan. Han har haft ansvar för en grupp 5–6-åringar och från och med i år är han huvudansvarig för knattefotbollsskolan. Från och med säsongen 2011 är han huvudtränare för pojkar födda 1997.

Mattias jobbar även med aktiv coaching av klubbens ledare 15–20 år samt ledarsupport för de cirka 30 ledare som finns på klubbens sommarfotbollsskola. Han finns även med i Stockholms fotbollsförbunds föreningskommitté där han ansvarar för värdegrundsarbetet. Det innebär att han ansvarar för utbildning i andra klubbar, bland annat ”sila snacket” som tar upp etik och moralfrågor inom fotbollen.

Sedan 1992 utses en ungdomsledarstipendiat av kultur- och fritidsnämnden i Järfälla kommun. Till årets stipendie inkom sex nomineringar. Stipendiet uppgår till en summa av 7000 kronor.  Stipendiet delas ut för "intressefyllt, framgångsrikt och aktivt ledarskap" under minst fem år. Stipendiet ska användas till vidareutbildning och kan bara tilldelas samma person en gång.

Motiveringen lyder:

Mattias Svärd har genom ett stort engagemang och många ideella timmar varit en mycket stark ledarkraft inom IFK Viksjö, både när det gäller utbildning av föreningens yngre fotbollsspelare samt föreningens blivande barn- och ungdomsledare. Han har som ledare under nio år i föreningen på ett utmärkt sätt arbetat engagerat, aktivt och med stor kunskap. Hans ledarskap har starkt bidragit till att utforma en meningsfull fritid som varit till glädje för många barn och ungdomar. Engagemanget har inte bara sträckt sig till den egna föreningen utan Mattias har även visat på en bredd i sitt ledarskap genom att i Stockholmsregionen arbeta med värdegrundsfrågor inom fotbollen.

För mer information:

Bo Majling, programchef kultur och fritid
Telefon: 08- 580 299 29

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 67 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se