Näringsdepartementet

Maud Olofsson kommenterar SAS

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:20 CET

SAS styrelse och ledning presenterar i dag ett utökat besparingsprogram och en refinansieringsplan. En av byggstenarna är fem miljarder i nytt kapital som styrelsen har beslutat att söka genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.


Svenska staten samt de övriga huvudägarna villkorar deltagandet i nyemissionen med att förhandlingarna med de anställda slutförs och att refinansiering av obligationslånen genomförs.

- När bolag, anställda, kreditgivare och ägare tillsammans bidrar kan SAS bli ett konkurrenskraftigt bolag. Vi har analyserat och värderat de åtgärder som bolagsledningen föreslår. Vår bedömning är att planen är en förutsättning för att skapa ett konkurrenskraftigt SAS och ge svenska skattebetalare en marknadsmässig avkastning på det investerade kapitalet, säger näringsminister Maud Olofsson.

I samråd med de övriga huvudägarna har regeringen uttryckt sitt stöd för deltagande i en nyemission och avser att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att svenska staten, under vissa förutsättningar, ska delta i den av styrelsen beslutade nyemissionen. Deltagande föreslås ske i den utsträckning som krävs för att bibehålla statens nuvarande ägarandel om 21,4 procent. Vid en emissionsstorlek om cirka 5 miljarder kronor innebär detta en investering om cirka 1,07 miljarder kronor för svenska statens del.

- När de här kostnadsbesparingarna är genomförda kommer SAS att vara konkurrenskraftigt mot de tuffaste konkurrenterna vilket är en tillgång för industrin och jobben i Sverige, säger Maud Olofsson.

Regeringen avser att snarast lägga en proposition så att riksdagen kan fatta beslut innan den extra bolagsstämman den 7 april 2010. Maud Olofsson finns tillgänglig för kommentarer i kammarfoajén i riksdagen cirka klockan 15.00 efter interpellationsdebatt.


Kontakt:
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33