Kulturdepartementet

Maud Olofsson och Lena Adelsohn Liljeroth träffar nyinrättat råd för kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:49 CET

Idag, tisdagen den 23 november träffas det nyinrättade rådet för kulturella och kreativa näringar. Näringsminister Maud Olofsson och kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth deltar för att presentera regeringens nationella arbete med kulturella och kreativa näringar.

- Sverige har många nya och växande företag att se fram emot om vi blir ännu bättre på att utveckla mötet mellan kultur och näringsliv. Jag ser därför fram emot att följa rådets arbete och vilka förslag de kommer att presentera för hur vi bättre ska tillvarata den viktiga resurs som kultur och kreativitet är för jobb och företagande, säger Maud Olofsson.

- Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter - båda handlar ytterst om att tänka och skapa nytt - därför finns det mycket att vinna på att utveckla mötet mellan kulturen och näringslivet. Kulturskaparna får arenor att nå ut med sina idéer och verk och näringslivet får tillgång till den kreativitet som kännetecknar den konstnärliga processen, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

I anslutning till mötet finns näringsministern och kulturministern tillgängliga för medias frågor.

Tid och plats:
Tid: Kl. 15.15
Plats: Vittlingen, Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70


Bakgrund:
Regeringen presenterade hösten 2009 en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Målet med handlingsplanen är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för entreprenörer. Handlingsplanen är en del i regeringens satsning på kulturella och kreativa näringar som totalt omfattar 73 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

I juni i år inrättades ett Råd för kulturella och kreativa näringar, vilket idag sammanträder. Rådets uppgift är att belysa viktiga frågeställningar för sektorn och bistå regeringen i arbetet med den antagna handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.

Ordförande
Sven-Olof Bodenfors
VD F&B Case AB, konsult inom strategisk varumärkes-, strategi- och affärsutveckling, Senior Advisor Forsman & Bodenfors AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Göteborg International Film Festival. Ledamot i Appelberg Publishing Group AB, Exportrådet, F&B Case AB, Gould Academy Maine USA, Mobiento AB samt Maquire AB.

Ledamöter
Anna Carrfors Bråkenhielm, Passion for Business

Stina Lindholm, formgivare, Gotland,

Bea Szenfeld, modeskapare, Stockholm

Birgitta Svendén, VD Kungliga Operan, Sthlm

David Eriksson, VD North Kingdom

Dominique Power, Docent Uppsala Universitet

Lotta Lekvall, VD Nätverkstan Göteborg

Mattias Wikner, Wikners i Persåsen

Martin Q Larsson, tonsättare och musiker

Rasoul Nejadmehr, musiker, Dr i filosofi

Regeringen har även beslutat om två konkreta uppdrag. Det första handlar om innovation och design. Målet för uppdraget är att förbättra förutsättningarna för designföretag att växa och utvecklas. Det andra uppdraget syftar till att stärka samarbetet mellan olika aktörer inom kultur och näringsliv genom att utveckla och stärka mäklarfunktioner och nätverk som knyter samman kulturella och kreativa entreprenörer och företag med kunder, uppdragsgivare och vidgade marknader.


Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare
08-405 10 00
070-206 75 62

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91