Näringsdepartementet

Maud Olofsson tar emot Nuteks förslag för att främja kvinnors företagande

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:31 CET

Näringsminister Maud Olofsson har idag tagit emot Nuteks förslag till ett treårigt program för att främja kvinnors företagande. Förslaget är resultatet av ett regeringsuppdrag och är ett viktigt steg i den satsning regeringen annonserat för att stärka kvinnors företagande. Arbetet med att ta fram förslaget har genomförts i dialog med aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

- Det finns en enorm potential för ökat företagande bland kvinnor. Jag hoppas att det program vi nu arbetar med kommer att lyfta frågorna och innebära konkret hjälp för de kvinnor som vill utveckla sitt företag eller som funderar på att starta ett företag, säger Maud Olofsson.

Förslaget består av sex delprogram och ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och till att fler av de företag som drivs av kvinnor växer. De sex delprogrammen fokuserar på information och affärsutveckling (bl.a. interaktiva branschguider och medfinansiering av affärsutvecklingsprojekt), finansiering (bl.a. utvecklingsprojekt tillsammans med affärsbanker och ökad tillgång till smålån), attityder och förebilder (bl.a. lyfta fram företagarkvinnor som förebilder och skapa mötesplatser), insatser i befintliga program, regelverk samt analys och forskning (bl.a. vidareutveckling av statistik och analyser samt utlysning av ett forskningsprogram).

Satsningen för att främja kvinnors företagande samt öka kunskaperna och forskningen om kvinnors företagande är treårig och till detta aviserades 100 miljoner kronor i årets budgetproposition. Näringsdepartementet skall nu gå igenom Nuteks förslag och kommer sedan att fastställa den slutliga utformningen på programmet.


Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74
lisa.warn@enterprise.ministry.se

Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33
frank.nilsson@enterprise.ministry.se

Lina Kager
Departementssekreterare
08-405 21 74