Moderaterna

Maud Olofssons euromotstånd dåligt för företagandet

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 00:00 CEST

Moderatedaren Bo Lundgren skriver i dag ett öppet brev till centerledaren Maud Olofsson där han betonar vikten av ett ja till euron - för företagandets skull.

Pressmeddelande, 2003-05-27

Maud Olofssons euromotstånd dåligt för företagandet

Moderatedaren Bo Lundgren skriver i dag ett öppet brev till centerledaren Maud Olofsson där han betonar vikten av ett ja till euron - för företagandets skull.

Brevet kan läsas nedan i sin helhet.

______________________

Maud,

Imorgon möts du och jag i en riksdagsdebatt om att införa euron i Sverige. Vi har tidigare många gånger stått på samma sida när det gäller vilken politik som vårt land behöver för att öka människors frihet och för att välståndet skall växa snabbare. Den här gången är det annorlunda. Centerpartiet har hittills valt en annan väg än de övriga borgerliga partierna, som alla vill att euron skall införas i Sverige.

Moderaterna och Centerpartiet har under lång tid haft en samsyn om företagandets avgörande betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Vi är båda överens om att Sverige behöver fler entreprenörer och människor som vill förverkliga sina idéer, både i stora och små företag.

Vi tror båda att Sverige behöver mer handel, större öppenhet mot omvärlden och bättre möjligheter för svenska företag att hävda sig utomlands. I den borgerliga fyrpartireservation som läggs fram idag föreslår vi gemensamt ett antal viktiga åtgärder för att förbättra företagandeklimatet.

Det är därför anmärkningsvärt att Centern tagit ställning mot att Sverige skall införa den gemensamma europeiska valutan. Det är en inställning som inte ligger i linje med den företagarpolitik som vi borgerliga partier vill föra. Centerpartiet säger sig värna de svenska företagen samtidigt som partiet driver en kampanj för att bibehålla ett handelshinder som hämmar många företags möjlighet att verka internationellt.

Inte minst gäller detta de småföretag som centerrörelsen traditionellt har talat för. Det är de minsta företagen som har mest att vinna på att slippa dyra valutasäkringar.

Den som säger sig tala för företagare bör naturligtvis vara noggrann med vad dessa företagare verkligen tycker. Enligt en undersökning genomförd av Temo är hela 68 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag för ett svenskt ja till euron. Bara 14 procent är emot. Resultatet sammanfaller väl med årets Entreprenörsbarometer, som visar att också 68 procent av nystartade företag med högst fem anställda är för att Sverige inför euron.

Otaliga undersökningar visar samma sak. De svenska företagen vill ha euron. De vill kunna konkurrera på lika villkor som företagen inom euroområdet. De vill ha en stabil svensk ekonomi. De vill ha en öppenhet som sätter press på svenska politiker att förbättra villkoren för företagande.

Jag är övertygad om att många företagare har svårt att förstå hur du som säger dig tala för dem, samtidigt tar strid för att de skall fortsätta drabbas av det handelshinder som det innebär att inte ha infört euron.

Jag förutsätter därför att du i morgondagens debatt är beredd att instämma med det stora flertalet av landets företagare - ett införande av euron förbättrar förutsättningarna för företagande och jobb i Sverige.

Med vänlig hälsning

Bo Lundgren