Mavshack AB (publ)

Mavshack: Beslut om avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:43 CEST

Vid årsstämman i Mavshack AB (publ) den 11 april 2014 beslutades att genomföra sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie.

Styrelsen har idag den 16 maj beslutat att avstämningsdag för sammanläggning skall vara den 23 maj 2014. Sista dag för handel i aktien före sammanläggning är den 20 maj och första dag för handel i aktien efter sammanläggning är den 21 maj. Aktien kommer i samband med sammanläggningen även att byta ISIN-kod, varigenom aktien kommer att börja handlas med den nya ISIN-koden från och med den 21 maj.

Genom sammanläggningen kommer antalet aktier att minska från 629 170 910 till 31 458 545 och aktiens kvotvärde kommer att öka från 0,0250 kronor till 0,50 kronor. För aktieägare vars innehav av gamla aktier inte är jämnt delbart med tjugo kommer berörda aktieägare att genom bolagets försorg tillskjutas aktier så att innehavet av aktier blir jämt delbart med tjugo.


För mer information kontakta:

Jonas Litborn

VD

jonas.litborn@mavshack.com

+46 70 640 07 40

Mavshack AB (publ)

Karlavägen 58

114 49 Stockholm

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna skärmar till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer. Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Aktietorget med kontor i Stockholm, Delhi, Los Angeles, Manila och Jakarta. För mer information: www.mavshack.com.