Mavshack AB (publ)

Mavshack: Inlösen av personalteckningsoptioner

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 15:30 CEST

Mavshack AB (publ) har tillförts 2,5 miljoner kronor via inlösen av personalteckningsoptioner. 

Under hela teckningsperioden har totalt 16 944 445 optioner - ca 33,9 procent av teckningsoptionerna - utnyttjats för teckning av aktier. Teckning har skett genom betalning till bolaget. 

Personalteckningsoptionerna utfärdades av Mavshacks nyckelpersoner efter beslut av ordinarie bolagsstämma 2013.Personalteckningsoptionens villkor var att varje option gav rätten att teckna en nyemitterad aktie (nominellt 0,025 kr) i Mavshack till teckningskursen 0,36 kr. 

Den sista tranchen av nyemitterade aktier (6 955 545 aktier) har nu levereras av bolagsverket. Efter utfärdandet av de 6 955 545 nya aktierna kommer bolaget att ha 629 170 910 stycken aktier. Aktiekapitalet är efter ändringen 15 729 272,755 kr.För mer information kontakta:

Jonas Litborn

VD

jonas.litborn@mavshack.com 

+46 70 640 07 40

Mavshack AB (publ)

Karlavägen 58

114 49 Stockholm


Om Mavshack AB (publ)

Mavshack.com driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-program utan reklam. Tjänsten är tillgänglig via alla Internetanslutna skärmar till en låg månadsavgift och bygger på streamingteknik. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer. Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Aktietorget med kontor i Stockholm, Delhi, Los Angeles, Manila och Jakarta. För mer information: www.mavshack.com