Mavshack AB (publ)

Mavshack: Nyemissionen klar och ny finsk investerargrupp går in

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2013 10:29 CET

Stockholm 2013-12-23

I enlighet med tidigare lämnad information har Mavshack fått in 7,2 miljoner kronor i teckningsåtaganden och som nu styrelsen efter erhållit stämmans bemyndigande beslutat att göra en riktad emission i enlighet med dessa villkor. Teckningskursen har satts till 0,37 kronor, vilket utgör snittkursen av handeln för bolagets aktie mellan perioden 25 november t.o.m. den 6 december 2013 med 10% rabatt. Teckningarna görs av ett 15-tal investerare bestående av en kombination av huvudägare och nya svenska investerare.

Utöver tidigare kommunicerade 7,2 miljoner kronor har styrelsen beslutat att utöka emissionen på samma kurs om 0,37 kr med ytterligare motsvarande 325 000 EURO i svenska kronor genom en riktad emission mot en finländsk investerargrupp som inte bara kommer att vara behjälplig med kapital men också med sitt omfattande internationella nätverk.

“We see Mavshack as the most interesting investment target in the Swedish stock market at the moment," säger Jussi Rousi, representant för den finländska investerargruppen..“They have built a solid platform and have a clever earnings model. Everything is pointing in the right direction and we believe that the phase of rapid growth has just begun. Also we look forward to working closely with the company as there are extremely interesting opportunities within our network of contacts” fortsätter Jussi Rousi.

Pengarna kommer att användas till fortsatt expansion framför allt på den indiska och kinesiska marknaden.

Antalet nya aktier i denna riktade emission kommer att uppgå till 27 251 351 stycken.

För mer information kontakta:

Jonas Litborn

VD

jonas.litborn@mavshack.com

+46 70 640 07 40

@Mavshack

Mavshack AB (publ)

Karlavägen 58

114 49 Stockholm

Sweden


www.mavshack.com

www.facebook.com/mavshack

www.facebook.com/mavshackab

www.facebook.com/mavshack.id

www.facebook.com/mavshack.in

Om Mavshack.com

Mavshack.com Pinoy content page har i dag ca 2 000 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., och Oishi Media. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.

Mavshack.com Indian content page är en betaversion som erbjuder ett flertal indiska punjabi filmer.

Mavshack Indonesia content page är en betaversion som erbjuder Indonesisk film.

Om Mavshack Facebook

Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk, Indonesisk och Filippinsk film.

Om Mavshack AB (publ)

Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 1 600 000 "följare" tar del av reklamfinansierade filmer (B2B). Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B).

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.