Mavshack AB (publ)

Mavshack tar in kapital för att expandera i Indien

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 11:03 CET

Med anledning av den starka expansiva fas som Mavshack befinner sig i på flertalet marknader har bolaget beslutat sig för att ta in kapital för att möjliggöra ytterligare expansion på framförallt den indiska marknaden. Som tidigare kommunicerats så har Mavshacks etablering på den indiska marknaden gått över förväntan och bolaget vill nu förstärka den positiva utvecklingen genom att snabbt bygga upp organisationen och genomföra fler marknadsaktiviteter.  

Kallelse till extra bolagsstämma har därför gått ut idag där det föreslås att styrelsen ges ett bemyndigande att emittera nya aktier och/eller konvertibler. Redan nu har bolaget fått in tillräckligt kapital för den tilltänkta expansionen genom teckningsåtaganden uppgående till 7,2 mkr.

Teckningskursen kommer att sättas till genomsnittet av kursen med handeln för bolagets aktie mellan perioden 25 november t.o.m. den 6 december 2013 med en rabatt om 10 %. Genomsnittskursen räknas ut genom att alla försäljningslikvider under perioden läggs ihop och divideras med antalet omsatta aktier under samma period. Kapitalet kommer att tillföras bolaget under de närmsta dagarna som ett räntefritt lån som sedermera kommer konverteras till aktier enligt ovan under förutsättning att styrelsen får ett bemyndigande av bolagsstämman. Teckningsåtaganden har hämtats från ett 15-tal investerare bestående av en mix av huvudägare och nya investerare.

För mer information kontakta:


Jonas Litborn

VD

jonas.litborn@mavshack.com

+46 70 640 0740

@Mavshack

www.facebook.com/mavshackab

Mavshack AB (publ)

Karlavägen 58

114 49 Stockholm

Sweden


www.mavshack.com

www.facebook.com/mavshack

www.facebook.com/mavshackab

www.facebook.com/mavshack.id

www.facebook.com/mavshack.in

Om Mavshack.com

Mavshack.com Pinoy content page har i dag ca 2 000 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., och Oishi Media. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.


Mavshack.com Indian content page är en betaversion som erbjuder ett flertal indiska punjabi filmer.


Om Mavshack Facebook

Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk, Indonesisk och Filippinsk film.


Om Mavshack AB (publ)

Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Dehli, Manila och Jakarta driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 800 000 "följare" tar del av reklamfinansierade filmer (B2B). Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B).


Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.


Mavshack websites 
mavshack.com/corporate
mavshack.com 
facebook.com/mavshack
facebook.com/mavshackab
facebook.com/mavshack.in 
facebook.com/mavshack.id

Om Mavshack.com 
Mavshack.com har i dag ca 1 600 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska innehållsleverantörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media, Star Cinema & CenterStage Productions. Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film. 

Om Mavshack Facebook 
Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk och Filippinsk film.

Om Mavshack AB (publ) 
Mavshack AB (publ) med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver Mavshack.com, en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen. Bolaget tillhandahåller också teknologi för att streama media på ett kostnadseffektivt sätt vilken bland annat används av Mavshacks dotterbolag Truecast.tv i Indonesien. 

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.