Mawell

Mawell och HSS tecknar avtal för Feedback

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 17:17 CEST

Mawell och Healthcare Software Solutions (HSS) är glada över att kunna tillkännage att ett distributionsavtal tecknats för att kunna förse HSS kunder i Storbritannien med Mawells produkt Feedback. Feedback är en lösning för förbättrad kvalitetssäkring, patientsäkerhet och dubbelgranskning av radiologisvar genom en tät integration med radiologisystemet CRIS. Avtalet är troligen det första av flera liknande arrangemang då produkter och utvecklingsexpertis hos Mawell och HSS matchar varandra mycket väl. 

Feedback integreras tätt med de kliniska utlåtanden som sparas i CRIS och kan skicka varningar och meddelanden till användare i CRIS i samband med individuella RIS-utlåtanden. Dessa varningar kan användas i utbildningssyfte, förbättra kvalitetstandarden eller automatiskt och omedelbart varna om avvikelser mellan en första och andra radiologisk granskning. Feedback kan ”tränas” att känna igen nyckelord och fraser som är satta efter avdelningens lokala behov och strategier för kvalitet och patientsäkerhet. Feedback tillhandahåller ett praktiskt verktyg för granskning av kvalitetssäkring, mot ISAS-ackreditering (Imaging Services Accreditation Scheme) och för att driva diskrepansmöten. Såsom riktlinjer kring avvikelser och ett andra utlåtande inom radiologi förändras, kan även Feedback förändras. Eftersom Feedback är automatiserad behöver avdelningen inte förändra sitt arbetssätt. Feedback har även en kraftfull kvalitetsbaserad sökfunktion för att ”borra ner” i alla sparade utredningar i CRIS.

”Vi är väldigt glada över att ha detta avtal på plats för Feedback. HSS har en stor andel av RIS-marknaden i Storbritannien och vi hoppas att vi genom detta partnerskap tillsammans ska leverera innovativa lösningar till radiologiavdelningar i Storbritannien. Då riktlinjer och föreskrifter för patientsäkerhet förändras kan Mawell och HSS flexibelt tillhandahålla en parallell lösning genom Feedback för att möjliggöra för avdelningar att effektivt och säkert fortsätta leverera bästa möjliga vård till patienter. Vi på Mawell hoppas att detta är starten på ett längre partnerskap mellan våra företag”, säger James Daniels, Business Development Manager på Mawell i Storbritannien.

”Även om HSS är experter inom utveckling och tillhandahållande av RIS så erkänner de andra marknadsledares expertis och värdet av en sömlöst integrerad, ledande lösning. Detta låter HSS fokusera på vad de gör bäst, medan användarna drar fördelar från en mångfacetterad och funktionsrik lösning från en och samma leverantör, som blivit utvecklad genom partnerskap och samarbete med branschpartners. Synergierna mellan HSS och Mawells kliniska lösningar är uppenbara. Därför är jag väldigt glad över att få arbeta med Mawell och kunna erbjuda fullt integrerade lösningar med mervärde till HSS kunder”, säger Chris Yeowart, Commercial Director på HSS.

Mawell specialiserar sig på bildhantering och eHälsa för att förbättra verksamhetskritiska informationssystem och kliniska arbetsflöden genom innovativ mjukvarudesign, sömlös integration och de senaste standarderna inom bildhantering, inklusive XDS. 


HSS har designat, implementerat och erbjudit support till sjukhusbaserade informationssystem i över 25 år och är den största självständiga leverantören av RIS i Storbritannien, med installationer på över 175 NHS och privata enheter i landet. CRIS är installerat i några av de mest komplexa kliniska miljöer i världen och underlättar för trygg och säker lagring och hämtning av radiologijournaler för mer än hälften av Storbritanniens befolkning.