FORCE Technology Sweden AB

Maxa ditt ledningssystem!

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2012 10:56 CEST

Dra full fördel av ditt ledningssystem  – Vi hjälper dig!

  • Känns ert ledningssystem tungt, oöverstigligt och resurskrävande?
  • Ni kanske har satt målen för högt eller skapat ett alltför resursslukande administrativt system?

Vi är säkra på att det finns outnyttjad potential i ert befintliga ledningssystem. Låt oss hjälpa er att ta fram dessa!

Ett stöd

Ledningssystemet skall vara funktionellt, lättbegripligt, lättarbetatoch anpassat. Det ska spegla vardagen i verksamhetenoch hjälpa er att:

  • Ge ekonomiska fördelar och skapa tillväxt
  • Utveckla och förbättra verksamhetens processer
  • Ge organisationen kompetens och trovärdighet inför kunder och andra kravställare
  • Uppfylla standardens krav

Ledningssystemet ska vara till för er och era kunder. Båda parter ska känna god kvalitativ och ekonomisk tillväxt, och inte kännas som en kvarnsten runt halsen.

Ta hjälp

Ta hjälp av en konsult/coach som med ”nya ögon” kan trimma systemet med bibehållen prestanda. Vi känner tillfallgroparna och vi har erfarenheten. Kontakta oss så berättar vi mer.

FORCE Technology överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.